Conference paper Open Access

EVROPSKÝ PROJEKT INTERFLEX – FINÁLNÍ VÝSLEDKY PROJEKTU A JEJICH VYUŽITÍ PRO ČEZD

Hes, Stanislav; Derner, Pavel; Kula, Jan; Linhart, Tomas; Svec, Jan

Příspěvek obsahuje informace o finálních výsledcích evropského projektu InterFlex, kterého se společnost ČEZ Distribuce účastní jako vedoucí pracovního balíčku Demo2. Projekt InterFlex je zaměřený na zvyšování flexibility v sítích evropských distributorů a je spolufinancován ze strany Evropské komise v rámci programu Horizon 2020. Část projektu pod vedením ČEZ Distribuce (Demo2) byla zaměřena na testování funkcí, které nebyly standardem v rámci distribučních sítí. Hlavním cílem je zvýšit možnosti připojování decentrálních výroben a zefektivnit integraci dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy. Demo2 se zaměřuje a) na integraci FVE s funkcemi Q(U) a P(U); b) na U/Q regulaci výroben připojených do hladiny vn (FVE, VTE, BPS); c) na vývoj a nasazení chytrých dobíjecích stanic pro elektromobily; d) integraci FVE ve spojení s akumulací na straně zákazníka (baterie). Příspěvek dále obsahuje informace o předpokládaném dalším využití funkcí testovaných v rámci projektu, navazujících krocích a přínosech pro ČEZ Distribuci.

115
58
views
downloads
All versions This version
Views 115115
Downloads 5858
Data volume 57.4 MB57.4 MB
Unique views 103103
Unique downloads 5555

Share

Cite as