Conference paper Open Access

Secure Edge Computing with Lightweight Control-Flow Property-based Attestation

Nikos Koutroumpouchos; Christoforos Ntantogian; Sofia-Anna Menesidou; Kaitai Liang; Panagiotis Gouvas; Christos Xenakis; Thanassis Giannetsos


BibTeX Export

@proceedings{nikos_koutroumpouchos_2019_3533003,
 title    = {{Secure Edge Computing with Lightweight Control- 
          Flow Property-based Attestation}},
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 month    = aug,
 doi     = {10.1109/NETSOFT.2019.8806658},
 url     = {https://doi.org/10.1109/NETSOFT.2019.8806658}
}
64
138
views
downloads
Views 64
Downloads 138
Data volume 144.4 MB
Unique views 55
Unique downloads 134

Share

Cite as