Conference paper Open Access

Breaking the Data Barrier: Towards Robust Speech Translation via Adversarial Stability Training

Cheng, Qiao; Fan, Meiyuan; Han, Yaqian; Huang, Jin; Duan, Yitao


BibTeX Export

@proceedings{cheng_qiao_2019_3524969,
 title    = {{Breaking the Data Barrier: Towards Robust Speech 
          Translation via Adversarial Stability Training}},
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 month    = nov,
 doi     = {10.5281/zenodo.3524969},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3524969}
}
143
120
views
downloads
All versions This version
Views 143144
Downloads 120120
Data volume 48.0 MB48.0 MB
Unique views 127128
Unique downloads 103103

Share

Cite as