Book Open Access

Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego - Inwentaryzacja nowej odmiany kapitalizmu

Herteux, Andreas


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Herteux, Andreas. (2019). Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Eine Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus. Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Eine Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus (p. 116). Karbach: Erich von Werner Verlag. http://doi.org/10.5281/zenodo.3469587</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Herteux, Andreas. (2019). Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Eine Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus. Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Eine Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus (p. 116). Karbach: Erich von Werner Verlag. http://doi.org/10.5281/zenodo.3469587</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Herteux, Andreas. (2019). First Foundations of Behavioral Capitalism: A New Variety of Capitalism Gains Power and Influence. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3469568</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Herteux, Andreas. (2019, September 2). Behavioural Capitalism - A New Variety of Capitalism Gains Power and Influence. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.32319.25768</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Herteux, Andreas. (2019, September 2). Der Verhaltenskapitalismus -Eine neue Spielart des Kapitalismus gewinnt Macht und Einfluss. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.18058.62402</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Herteux, Andreas. (2019, September 9). Behavioural Capitalism and Surveillance Capitalism - A Comparison of Two Interpretations of a Development of Capitalism. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.33870.82249</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Herteux, Andreas. (2019, September 9). Verhaltenskapitalismus und Überwachungskapitalismus – Ein Vergleich zweier Deutungen einer Entwicklung des Kapitalismus. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.28837.65764</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="999" ind1="C" ind2="5">
  <subfield code="x">Zuboff, Shoshana, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, Campus Verlag, ISBN 978-3593509303</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">pol</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Verhaltenskapitalismus</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Behavioral Capitalism</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Behavioural Capitalism</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Kapitalismus</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Capitalism</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Herteux</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Andreas Herteux</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Erich von Werner</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Gesellschaft</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Society</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Economics</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Wirtschaft</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Volkswirtschaft</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200123195920.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3521294</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">1018381</subfield>
  <subfield code="z">md5:023a4b9ada1cffd0dc3f831eae0b977a</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3521294/files/Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawi-oralnego.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-10-29</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3521294</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Erich von Werner Society</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2822-3957</subfield>
  <subfield code="a">Herteux, Andreas</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego - Inwentaryzacja nowej odmiany kapitalizmu</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Świat zmian umożliwia nowej odmianie kapitalizmu zdobywanie coraz większej władzy i wpływ&amp;oacute;w. Poprzez rozw&amp;oacute;j technologiczny kapitalizm w coraz większym stopniu wpływa na życie społeczne, polityczne, gospodarcze i indywidualne, a jego mechanizmy nie zostały dotychczas jasno określone.&lt;br&gt;
Luka ta zamyka model kapitalizmu behawioralnego, kt&amp;oacute;ry daje przybliżoną strukturę, kt&amp;oacute;ra powinna umożliwić og&amp;oacute;lną dyskusję.&lt;br&gt;
Monografia ta składa się z wcześniejszych publikacji publicystycznych i naukowych i uzupełnia je częściami dyskusji.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Es handelt sich dabei um die &amp;Uuml;bersetzung der Monographie:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&amp;quot;Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus&amp;quot;, von Andreas Herteux, erschienen im Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3981900651, DOI 10.5281/zenodo.3469587.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Weitere &amp;Uuml;bersetzungen:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&amp;quot;First Foundations of Behavioral Capitalism: A New Variety of Capitalism Gains Power and Influence&amp;quot;, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3981900675, DOI 10.5281/zenodo.3469568&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;quot;Premiers fondements du capitalisme comportemental: Un inventaire d&amp;#39;une nouvelle vari&amp;eacute;t&amp;eacute; de capitalisme&amp;quot;, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783981900682, DOI 10.5281/zenodo.3517802&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;quot;Le prime basi del capitalismo comportamentale: Inventario di una nuova variet&amp;agrave; di capitalismo&amp;quot;, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621025, DOI 10.5281/zenodo.3517835&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;quot;Primeiras Funda&amp;ccedil;&amp;otilde;es do Capitalismo Comportamental: Um invent&amp;aacute;rio de uma nova varied-ade de capitalismo&amp;quot;, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN&amp;nbsp; 9783948621018, DOI 10.5281/zenodo.3517837&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;quot;Primeros fundamentos del capitalismo conductual - Un inventario de una nueva variedad de capitalismo,&amp;quot; Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621001, DOI 10.5281/zenodo.3517839&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;quot;Первые основы поведенческого капитализма: Инвентаризация нового разнообразия капитализма&amp;quot;, Andreas Herteux, 10.5281/zenodo.3517841&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;De eerste stichtingen van het gedragskapitalisme - Een inventaris van een nieuwe vari&amp;euml;teit van het kapitalisme, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-948621-03-2, DOI 10.5281/zenodo.3521230&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego - Inwentaryzacja nowej odmiany kapi-talizmu, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN &amp;quot;978-3-948621-05-6 DOI 10.5281/zenodo.3521294&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Weitere inhaltlich passende Schriften von Andreas Herteux:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&amp;bdquo;The Alternative Hegemony Model (AH Model): The &amp;quot;invisible hand&amp;quot; of nurture for the better&amp;ldquo;, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN &lt;a href="https://www.worldcat.org/isbn/9783981900613"&gt;978-3-9819006-1-3&lt;/a&gt;, DOI &lt;a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.1894461"&gt;10.5281/zenodo.1894461&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;bdquo;Das Alternative Hegemonie Modell (AH-Modell): Die unsichtbare Hand der Erziehung zum Guten&amp;ldquo;, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN &lt;a href="https://www.worldcat.org/isbn/9783981900644"&gt;978-3-9819006-4-4&lt;/a&gt;, DOI:&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.5281/zenodo.1894403"&gt;10.5281/zenodo.1894403&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Weitere Schriften von Andreas Herteux:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&amp;bdquo;Grundlagen der Weltenphilosohpie, Andreas Herteux,&amp;ldquo; Erich von Werner Verlag, 2015, ISBN 978-3945509029&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&amp;bdquo;Identit&amp;auml;tsorientierte F&amp;uuml;hrung einer politischen Marke: In der Theorie und am praktischen Beispiel der Freien Demokratischen Partei (FDP)&amp;ldquo;, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2013, ISBN 978-3639490480&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">isbn</subfield>
  <subfield code="i">isIdenticalTo</subfield>
  <subfield code="a">978-3-948621-05-6</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3521293</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3521294</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
</record>
14,543
11,847
views
downloads
All versions This version
Views 14,54314,538
Downloads 11,84711,847
Data volume 12.1 GB12.1 GB
Unique views 12,32612,321
Unique downloads 11,38311,383

Share

Cite as