Book Open Access

Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego - Inwentaryzacja nowej odmiany kapitalizmu

Herteux, Andreas


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Herteux, Andreas</dc:creator>
 <dc:date>2019-10-29</dc:date>
 <dc:description>Świat zmian umożliwia nowej odmianie kapitalizmu zdobywanie coraz większej władzy i wpływów. Poprzez rozwój technologiczny kapitalizm w coraz większym stopniu wpływa na życie społeczne, polityczne, gospodarcze i indywidualne, a jego mechanizmy nie zostały dotychczas jasno określone.
Luka ta zamyka model kapitalizmu behawioralnego, który daje przybliżoną strukturę, która powinna umożliwić ogólną dyskusję.
Monografia ta składa się z wcześniejszych publikacji publicystycznych i naukowych i uzupełnia je częściami dyskusji.

 

Es handelt sich dabei um die Übersetzung der Monographie:


	"Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus", von Andreas Herteux, erschienen im Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3981900651, DOI 10.5281/zenodo.3469587.


 

Weitere Übersetzungen:


	"First Foundations of Behavioral Capitalism: A New Variety of Capitalism Gains Power and Influence", Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3981900675, DOI 10.5281/zenodo.3469568
	"Premiers fondements du capitalisme comportemental: Un inventaire d'une nouvelle variété de capitalisme", Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783981900682, DOI 10.5281/zenodo.3517802
	"Le prime basi del capitalismo comportamentale: Inventario di una nuova varietà di capitalismo", Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621025, DOI 10.5281/zenodo.3517835
	"Primeiras Fundações do Capitalismo Comportamental: Um inventário de uma nova varied-ade de capitalismo", Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621018, DOI 10.5281/zenodo.3517837
	"Primeros fundamentos del capitalismo conductual - Un inventario de una nueva variedad de capitalismo," Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621001, DOI 10.5281/zenodo.3517839
	"Первые основы поведенческого капитализма: Инвентаризация нового разнообразия капитализма", Andreas Herteux, 10.5281/zenodo.3517841
	De eerste stichtingen van het gedragskapitalisme - Een inventaris van een nieuwe variëteit van het kapitalisme, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-948621-03-2, DOI 10.5281/zenodo.3521230
	Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego - Inwentaryzacja nowej odmiany kapi-talizmu, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN "978-3-948621-05-6 DOI 10.5281/zenodo.3521294


 

Weitere inhaltlich passende Schriften von Andreas Herteux:


	„The Alternative Hegemony Model (AH Model): The "invisible hand" of nurture for the better“, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-9819006-1-3, DOI 10.5281/zenodo.1894461
	„Das Alternative Hegemonie Modell (AH-Modell): Die unsichtbare Hand der Erziehung zum Guten“, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-9819006-4-4, DOI: 10.5281/zenodo.1894403


 

Weitere Schriften von Andreas Herteux:


	„Grundlagen der Weltenphilosohpie, Andreas Herteux,“ Erich von Werner Verlag, 2015, ISBN 978-3945509029
	„Identitätsorientierte Führung einer politischen Marke: In der Theorie und am praktischen Beispiel der Freien Demokratischen Partei (FDP)“, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2013, ISBN 978-3639490480
</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/3521294</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.3521294</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:3521294</dc:identifier>
 <dc:language>pol</dc:language>
 <dc:relation>isbn:978-3-948621-05-6</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.3521293</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>Verhaltenskapitalismus</dc:subject>
 <dc:subject>Behavioral Capitalism</dc:subject>
 <dc:subject>Behavioural Capitalism</dc:subject>
 <dc:subject>Kapitalismus</dc:subject>
 <dc:subject>Capitalism</dc:subject>
 <dc:subject>Herteux</dc:subject>
 <dc:subject>Andreas Herteux</dc:subject>
 <dc:subject>Erich von Werner</dc:subject>
 <dc:subject>Gesellschaft</dc:subject>
 <dc:subject>Society</dc:subject>
 <dc:subject>Economics</dc:subject>
 <dc:subject>Wirtschaft</dc:subject>
 <dc:subject>Volkswirtschaft</dc:subject>
 <dc:title>Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego - Inwentaryzacja nowej odmiany kapitalizmu</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/book</dc:type>
 <dc:type>publication-book</dc:type>
</oai_dc:dc>
14,543
11,847
views
downloads
All versions This version
Views 14,54314,538
Downloads 11,84711,847
Data volume 12.1 GB12.1 GB
Unique views 12,32612,321
Unique downloads 11,38311,383

Share

Cite as