Book Open Access

Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego - Inwentaryzacja nowej odmiany kapitalizmu

Herteux, Andreas

Świat zmian umożliwia nowej odmianie kapitalizmu zdobywanie coraz większej władzy i wpływów. Poprzez rozwój technologiczny kapitalizm w coraz większym stopniu wpływa na życie społeczne, polityczne, gospodarcze i indywidualne, a jego mechanizmy nie zostały dotychczas jasno określone.
Luka ta zamyka model kapitalizmu behawioralnego, który daje przybliżoną strukturę, która powinna umożliwić ogólną dyskusję.
Monografia ta składa się z wcześniejszych publikacji publicystycznych i naukowych i uzupełnia je częściami dyskusji.

 

Es handelt sich dabei um die Übersetzung der Monographie:

 • "Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus", von Andreas Herteux, erschienen im Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3981900651, DOI 10.5281/zenodo.3469587.

 

Weitere Übersetzungen:

 • "First Foundations of Behavioral Capitalism: A New Variety of Capitalism Gains Power and Influence", Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3981900675, DOI 10.5281/zenodo.3469568
 • "Premiers fondements du capitalisme comportemental: Un inventaire d'une nouvelle variété de capitalisme", Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783981900682, DOI 10.5281/zenodo.3517802
 • "Le prime basi del capitalismo comportamentale: Inventario di una nuova varietà di capitalismo", Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621025, DOI 10.5281/zenodo.3517835
 • "Primeiras Fundações do Capitalismo Comportamental: Um inventário de uma nova varied-ade de capitalismo", Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN  9783948621018, DOI 10.5281/zenodo.3517837
 • "Primeros fundamentos del capitalismo conductual - Un inventario de una nueva variedad de capitalismo," Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 9783948621001, DOI 10.5281/zenodo.3517839
 • "Первые основы поведенческого капитализма: Инвентаризация нового разнообразия капитализма", Andreas Herteux, 10.5281/zenodo.3517841
 • De eerste stichtingen van het gedragskapitalisme - Een inventaris van een nieuwe variëteit van het kapitalisme, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-948621-03-2, DOI 10.5281/zenodo.3521230
 • Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego - Inwentaryzacja nowej odmiany kapi-talizmu, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN "978-3-948621-05-6 DOI 10.5281/zenodo.3521294

 

Weitere inhaltlich passende Schriften von Andreas Herteux:

 • „The Alternative Hegemony Model (AH Model): The "invisible hand" of nurture for the better“, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-9819006-1-3, DOI 10.5281/zenodo.1894461
 • „Das Alternative Hegemonie Modell (AH-Modell): Die unsichtbare Hand der Erziehung zum Guten“, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2019, ISBN 978-3-9819006-4-4, DOI: 10.5281/zenodo.1894403

 

Weitere Schriften von Andreas Herteux:

 • „Grundlagen der Weltenphilosohpie, Andreas Herteux,“ Erich von Werner Verlag, 2015, ISBN 978-3945509029
 • „Identitätsorientierte Führung einer politischen Marke: In der Theorie und am praktischen Beispiel der Freien Demokratischen Partei (FDP)“, Andreas Herteux, Erich von Werner Verlag, 2013, ISBN 978-3639490480
Files (1.0 MB)
Name Size
Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawi-oralnego.pdf
md5:023a4b9ada1cffd0dc3f831eae0b977a
1.0 MB Download
 • Herteux, Andreas. (2019). Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Eine Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus. Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Eine Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus (p. 116). Karbach: Erich von Werner Verlag. http://doi.org/10.5281/zenodo.3469587

 • Herteux, Andreas. (2019). Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Eine Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus. Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Eine Bestandsaufnahme einer neuen Spielart des Kapitalismus (p. 116). Karbach: Erich von Werner Verlag. http://doi.org/10.5281/zenodo.3469587

 • Herteux, Andreas. (2019). First Foundations of Behavioral Capitalism: A New Variety of Capitalism Gains Power and Influence. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3469568

 • Herteux, Andreas. (2019, September 2). Behavioural Capitalism - A New Variety of Capitalism Gains Power and Influence. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.32319.25768

 • Herteux, Andreas. (2019, September 2). Der Verhaltenskapitalismus -Eine neue Spielart des Kapitalismus gewinnt Macht und Einfluss. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.18058.62402

 • Herteux, Andreas. (2019, September 9). Behavioural Capitalism and Surveillance Capitalism - A Comparison of Two Interpretations of a Development of Capitalism. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.33870.82249

 • Herteux, Andreas. (2019, September 9). Verhaltenskapitalismus und Überwachungskapitalismus – Ein Vergleich zweier Deutungen einer Entwicklung des Kapitalismus. http://doi.org/10.13140/RG.2.2.28837.65764

 • Zuboff, Shoshana, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, Campus Verlag, ISBN 978-3593509303

14,547
11,852
views
downloads
All versions This version
Views 14,54714,542
Downloads 11,85211,852
Data volume 12.1 GB12.1 GB
Unique views 12,33012,325
Unique downloads 11,38811,388

Share

Cite as