There is a newer version of this record available.

Software Open Access

mozillazg/python-pinyin: v0.36.0

Huang Huang; Igor MSK; Xiaoquan Kong; bors-homu; Weiming Chen; Yang Yang; hanabi1224; Dingyuan Wang; Wayne Yang; The Gitter Badger; Mingye Wang


BibTeX Export

@software{huang_huang_2019_3520670,
 author    = {Huang Huang and
         Igor MSK and
         Xiaoquan Kong and
         bors-homu and
         Weiming Chen and
         Yang Yang and
         hanabi1224 and
         Dingyuan Wang and
         Wayne Yang and
         The Gitter Badger and
         Mingye Wang},
 title    = {mozillazg/python-pinyin: v0.36.0},
 month    = oct,
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {v0.36.0},
 doi     = {10.5281/zenodo.3520670},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3520670}
}
317
125
views
downloads
All versions This version
Views 31735
Downloads 1250
Data volume 107.6 MB0 Bytes
Unique views 28235
Unique downloads 340

Share

Cite as