Lesson Open Access

Digitalni osciloskop i Lisažuove figure

Miljković, Nadica

Predavanje na temu merenja digitalnim osciloskopom i Lisažuovih figura za 13E053MSR (http://automatika.etf.rs/sr/13e053msr) predmet na Univerzitetu u Beogradu Elektrotehničkom fakultetu 2019. godine.

Zadaci sa rešenjima za vežbe su sastavni deo ovog predavanja.
Files (3.8 MB)
Name Size
031 Digitalni osciloskop i Lisažuove figure 2019 site.pdf
md5:d175d635c71973fd7ccf264f814f3ca5
1.6 MB Download
Zadaci vezba 2 2018.pdf
md5:f1c9b0bcbcf755722c132ec024452ade
2.2 MB Download
812
1,682
views
downloads
All versions This version
Views 812420
Downloads 1,682425
Data volume 3.2 GB711.5 MB
Unique views 747384
Unique downloads 1,314349

Share

Cite as