There is a newer version of this record available.

Book Open Access

Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa

Perelló, Josep; Bonhoure, Isabelle; Cigarini, Anna; Vicens, Julià


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">cat</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">citizen science</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ciència ciutadana</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">biblioteques públiques</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">public libraries</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120174622.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3490610</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Universitat de Barcelona</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2971-3069</subfield>
  <subfield code="a">Bonhoure, Isabelle</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Universitat de Barcelona</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-9328-8589</subfield>
  <subfield code="a">Cigarini, Anna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Universitat de Barcelona</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-0643-0469</subfield>
  <subfield code="a">Vicens, Julià</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">2585967</subfield>
  <subfield code="z">md5:c2c439b512542c7fac6ceb362297cc57</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3490610/files/ciienciaciutadanaalesbiblioteques1p.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-10-15</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3490610</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Universitat de Barcelona</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-8533-6539</subfield>
  <subfield code="a">Perelló, Josep</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Aquesta publicaci&amp;oacute; recull l&amp;rsquo;experi&amp;egrave;ncia del del curs de formaci&amp;oacute; Laboratori de Ci&amp;egrave;ncia Ciutadana, impulsat per la la Ger&amp;egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&amp;oacute; de Barcelona i impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Amb la idea de veure les biblioteques p&amp;uacute;bliques com a espais on generar nou coneixement amb i per la ciutadania, la Ger&amp;egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&amp;oacute; de Barcelona, mitjan&amp;ccedil;ant el programa BiblioLab, ha impulsat el Laboratori de Ci&amp;egrave;ncia Ciutadana, un curs de formaci&amp;oacute; impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona i adre&amp;ccedil;at als i les professionals d&amp;rsquo;aquests equipaments. Des del mes de novembre de 2018 fins al juny de 2019, vint-i-cinc biblioteques han participat en cinc sessions teoricopr&amp;agrave;ctiques que ofereixen una visi&amp;oacute; actualitzada de la ci&amp;egrave;ncia ciutadana arreu del m&amp;oacute;n i han plantejat el debat sobre com pot implicar-s&amp;rsquo;hi una biblioteca municipal. La formaci&amp;oacute; ha servit tamb&amp;eacute; per capacitar els i les professionals participants com a enlla&amp;ccedil;os entre ciutadania i ci&amp;egrave;ncia. Durant aquest Laboratori les biblioteques han seleccionat deu projectes de ci&amp;egrave;ncia ciutadana que estan actualment en funcionament i han imaginat com seria la implantaci&amp;oacute; del projecte al seu municipi, tot adaptant-se a les particularitats culturals i socioambientals del seu espai, barri i poblaci&amp;oacute;. En aquesta publicaci&amp;oacute;, es mostren aquests deu projectes en forma de fitxa. Els i les professionals de les biblioteques ofereixen la seva particular visi&amp;oacute; basant-se en uns objectius concrets i espec&amp;iacute;fics relacionats amb el municipi o barri de la seva biblioteca, proposant el perfil idoni dels participants i ressenyant la log&amp;iacute;stica necess&amp;agrave;ria per introduir-los a les biblioteques. Les fitxes inclouen tamb&amp;eacute; una proposta d&amp;rsquo;activitat relacionada. Tot plegat posa de manifest la versatilitat i adaptabilitat dels projectes de ci&amp;egrave;ncia ciutadana.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3490609</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3490610</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
</record>
1,657
939
views
downloads
All versions This version
Views 1,657735
Downloads 939418
Data volume 2.6 GB1.1 GB
Unique views 1,402635
Unique downloads 798364

Share

Cite as