There is a newer version of this record available.

Book Open Access

Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa

Perelló, Josep; Bonhoure, Isabelle; Cigarini, Anna; Vicens, Julià


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "cat", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Catalan"
 }, 
 "description": "<p>Aquesta publicaci&oacute; recull l&rsquo;experi&egrave;ncia del del curs de formaci&oacute; Laboratori de Ci&egrave;ncia Ciutadana, impulsat per la la Ger&egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&oacute; de Barcelona i impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona</p>\n\n<p>Amb la idea de veure les biblioteques p&uacute;bliques com a espais on generar nou coneixement amb i per la ciutadania, la Ger&egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&oacute; de Barcelona, mitjan&ccedil;ant el programa BiblioLab, ha impulsat el Laboratori de Ci&egrave;ncia Ciutadana, un curs de formaci&oacute; impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona i adre&ccedil;at als i les professionals d&rsquo;aquests equipaments. Des del mes de novembre de 2018 fins al juny de 2019, vint-i-cinc biblioteques han participat en cinc sessions teoricopr&agrave;ctiques que ofereixen una visi&oacute; actualitzada de la ci&egrave;ncia ciutadana arreu del m&oacute;n i han plantejat el debat sobre com pot implicar-s&rsquo;hi una biblioteca municipal. La formaci&oacute; ha servit tamb&eacute; per capacitar els i les professionals participants com a enlla&ccedil;os entre ciutadania i ci&egrave;ncia. Durant aquest Laboratori les biblioteques han seleccionat deu projectes de ci&egrave;ncia ciutadana que estan actualment en funcionament i han imaginat com seria la implantaci&oacute; del projecte al seu municipi, tot adaptant-se a les particularitats culturals i socioambientals del seu espai, barri i poblaci&oacute;. En aquesta publicaci&oacute;, es mostren aquests deu projectes en forma de fitxa. Els i les professionals de les biblioteques ofereixen la seva particular visi&oacute; basant-se en uns objectius concrets i espec&iacute;fics relacionats amb el municipi o barri de la seva biblioteca, proposant el perfil idoni dels participants i ressenyant la log&iacute;stica necess&agrave;ria per introduir-los a les biblioteques. Les fitxes inclouen tamb&eacute; una proposta d&rsquo;activitat relacionada. Tot plegat posa de manifest la versatilitat i adaptabilitat dels projectes de ci&egrave;ncia ciutadana.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-8533-6539", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Perell\u00f3, Josep"
  }, 
  {
   "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-2971-3069", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Bonhoure, Isabelle"
  }, 
  {
   "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-9328-8589", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Cigarini, Anna"
  }, 
  {
   "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-0643-0469", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Vicens, Juli\u00e0"
  }
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/3490610", 
 "datePublished": "2019-10-15", 
 "keywords": [
  "citizen science", 
  "ci\u00e8ncia ciutadana", 
  "biblioteques p\u00fabliques", 
  "public libraries"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3490610", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3490610", 
 "@type": "Book", 
 "name": "Ci\u00e8ncia ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa"
}
1,658
940
views
downloads
All versions This version
Views 1,658736
Downloads 940419
Data volume 2.6 GB1.1 GB
Unique views 1,403636
Unique downloads 799365

Share

Cite as