There is a newer version of this record available.

Book Open Access

Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa

Perelló, Josep; Bonhoure, Isabelle; Cigarini, Anna; Vicens, Julià


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/01e376d0-21de-4bfb-a364-2a6f74e527b2/ciienciaciutadanaalesbiblioteques1p.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:c2c439b512542c7fac6ceb362297cc57", 
   "bucket": "01e376d0-21de-4bfb-a364-2a6f74e527b2", 
   "key": "ciienciaciutadanaalesbiblioteques1p.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 2585967
  }
 ], 
 "owners": [
  40107
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3490610", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 799.0, 
  "unique_views": 636.0, 
  "views": 736.0, 
  "version_views": 1658.0, 
  "unique_downloads": 365.0, 
  "version_unique_views": 1403.0, 
  "volume": 1083520173.0, 
  "version_downloads": 940.0, 
  "downloads": 419.0, 
  "version_volume": 2603952389.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3490610", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3490609", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/01e376d0-21de-4bfb-a364-2a6f74e527b2", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3490609.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3490610", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3540829", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3490610.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3540829"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3490609", 
 "created": "2019-10-21T15:59:13.921916+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T17:46:22.127087+00:00", 
 "conceptrecid": "3490609", 
 "revision": 7, 
 "id": 3490610, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.3490610", 
  "description": "<p>Aquesta publicaci&oacute; recull l&rsquo;experi&egrave;ncia del del curs de formaci&oacute; Laboratori de Ci&egrave;ncia Ciutadana, impulsat per la la Ger&egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&oacute; de Barcelona i impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona</p>\n\n<p>Amb la idea de veure les biblioteques p&uacute;bliques com a espais on generar nou coneixement amb i per la ciutadania, la Ger&egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&oacute; de Barcelona, mitjan&ccedil;ant el programa BiblioLab, ha impulsat el Laboratori de Ci&egrave;ncia Ciutadana, un curs de formaci&oacute; impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona i adre&ccedil;at als i les professionals d&rsquo;aquests equipaments. Des del mes de novembre de 2018 fins al juny de 2019, vint-i-cinc biblioteques han participat en cinc sessions teoricopr&agrave;ctiques que ofereixen una visi&oacute; actualitzada de la ci&egrave;ncia ciutadana arreu del m&oacute;n i han plantejat el debat sobre com pot implicar-s&rsquo;hi una biblioteca municipal. La formaci&oacute; ha servit tamb&eacute; per capacitar els i les professionals participants com a enlla&ccedil;os entre ciutadania i ci&egrave;ncia. Durant aquest Laboratori les biblioteques han seleccionat deu projectes de ci&egrave;ncia ciutadana que estan actualment en funcionament i han imaginat com seria la implantaci&oacute; del projecte al seu municipi, tot adaptant-se a les particularitats culturals i socioambientals del seu espai, barri i poblaci&oacute;. En aquesta publicaci&oacute;, es mostren aquests deu projectes en forma de fitxa. Els i les professionals de les biblioteques ofereixen la seva particular visi&oacute; basant-se en uns objectius concrets i espec&iacute;fics relacionats amb el municipi o barri de la seva biblioteca, proposant el perfil idoni dels participants i ressenyant la log&iacute;stica necess&agrave;ria per introduir-los a les biblioteques. Les fitxes inclouen tamb&eacute; una proposta d&rsquo;activitat relacionada. Tot plegat posa de manifest la versatilitat i adaptabilitat dels projectes de ci&egrave;ncia ciutadana.</p>", 
  "language": "cat", 
  "title": "Ci\u00e8ncia ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 2, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3490609"
     }, 
     "is_last": false, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3540829"
     }
    }
   ]
  }, 
  "keywords": [
   "citizen science", 
   "ci\u00e8ncia ciutadana", 
   "biblioteques p\u00fabliques", 
   "public libraries"
  ], 
  "publication_date": "2019-10-15", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0001-8533-6539", 
    "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
    "name": "Perell\u00f3, Josep"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-2971-3069", 
    "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
    "name": "Bonhoure, Isabelle"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-9328-8589", 
    "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
    "name": "Cigarini, Anna"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0003-0643-0469", 
    "affiliation": "Universitat de Barcelona", 
    "name": "Vicens, Juli\u00e0"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "book", 
   "type": "publication", 
   "title": "Book"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3490609", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
1,658
940
views
downloads
All versions This version
Views 1,658736
Downloads 940419
Data volume 2.6 GB1.1 GB
Unique views 1,403636
Unique downloads 799365

Share

Cite as