There is a newer version of this record available.

Book Open Access

Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa

Perelló, Josep; Bonhoure, Isabelle; Cigarini, Anna; Vicens, Julià


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3490610", 
 "language": "cat", 
 "title": "Ci\u00e8ncia ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    10, 
    15
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Aquesta publicaci&oacute; recull l&rsquo;experi&egrave;ncia del del curs de formaci&oacute; Laboratori de Ci&egrave;ncia Ciutadana, impulsat per la la Ger&egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&oacute; de Barcelona i impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona</p>\n\n<p>Amb la idea de veure les biblioteques p&uacute;bliques com a espais on generar nou coneixement amb i per la ciutadania, la Ger&egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&oacute; de Barcelona, mitjan&ccedil;ant el programa BiblioLab, ha impulsat el Laboratori de Ci&egrave;ncia Ciutadana, un curs de formaci&oacute; impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona i adre&ccedil;at als i les professionals d&rsquo;aquests equipaments. Des del mes de novembre de 2018 fins al juny de 2019, vint-i-cinc biblioteques han participat en cinc sessions teoricopr&agrave;ctiques que ofereixen una visi&oacute; actualitzada de la ci&egrave;ncia ciutadana arreu del m&oacute;n i han plantejat el debat sobre com pot implicar-s&rsquo;hi una biblioteca municipal. La formaci&oacute; ha servit tamb&eacute; per capacitar els i les professionals participants com a enlla&ccedil;os entre ciutadania i ci&egrave;ncia. Durant aquest Laboratori les biblioteques han seleccionat deu projectes de ci&egrave;ncia ciutadana que estan actualment en funcionament i han imaginat com seria la implantaci&oacute; del projecte al seu municipi, tot adaptant-se a les particularitats culturals i socioambientals del seu espai, barri i poblaci&oacute;. En aquesta publicaci&oacute;, es mostren aquests deu projectes en forma de fitxa. Els i les professionals de les biblioteques ofereixen la seva particular visi&oacute; basant-se en uns objectius concrets i espec&iacute;fics relacionats amb el municipi o barri de la seva biblioteca, proposant el perfil idoni dels participants i ressenyant la log&iacute;stica necess&agrave;ria per introduir-los a les biblioteques. Les fitxes inclouen tamb&eacute; una proposta d&rsquo;activitat relacionada. Tot plegat posa de manifest la versatilitat i adaptabilitat dels projectes de ci&egrave;ncia ciutadana.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Perell\u00f3, Josep"
  }, 
  {
   "family": "Bonhoure, Isabelle"
  }, 
  {
   "family": "Cigarini, Anna"
  }, 
  {
   "family": "Vicens, Juli\u00e0"
  }
 ], 
 "type": "book", 
 "id": "3490610"
}
1,657
939
views
downloads
All versions This version
Views 1,657735
Downloads 939418
Data volume 2.6 GB1.1 GB
Unique views 1,402635
Unique downloads 798364

Share

Cite as