Technical note Open Access

Siker- és kudarctényezők az európai diverzifikációs kezdeményezésekben

Drexler, Dora


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">hun</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">DiverIMPACTSPA</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210218092904.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3403665</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">316083</subfield>
  <subfield code="z">md5:c5a65d278d6eb562c796d380f5e51516</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3403665/files/Drexler-2019-Hungarian-Database populated with European diversification-2019-07-29.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-09-10</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-diverimpacts</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3403665</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)</subfield>
  <subfield code="a">Drexler, Dora</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Siker- és kudarctényezők az európai diverzifikációs kezdeményezésekben</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-diverimpacts</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="536" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">727482</subfield>
  <subfield code="a">Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple cropping, Promoted with Actors and value-Chains Towards Sustainability</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;N&amp;ouml;v&amp;eacute;nytermeszt&amp;eacute;si rendszereink soksz&amp;iacute;nűbb&amp;eacute; v&amp;aacute;l&amp;aacute;s&amp;aacute;t k&amp;uuml;l&amp;ouml;nb&amp;ouml;ző t&amp;eacute;nyezők g&amp;aacute;tolhatj&amp;aacute;k. A sikereket &amp;eacute;s kudarcokat okoz&amp;oacute; t&amp;eacute;nyezők, valamint a diverzifik&amp;aacute;ci&amp;oacute;ra ir&amp;aacute;nyul&amp;oacute; kezdem&amp;eacute;nyez&amp;eacute;sek előnyeinek &amp;eacute;s h&amp;aacute;tr&amp;aacute;nyainak azonos&amp;iacute;t&amp;aacute;sa kulcsszerepet j&amp;aacute;tszhat a n&amp;ouml;v&amp;eacute;nytermeszt&amp;eacute;si soksz&amp;iacute;nűs&amp;eacute;g előseg&amp;iacute;t&amp;eacute;s&amp;eacute;ben.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A felm&amp;eacute;r&amp;eacute;s sor&amp;aacute;n 12 eur&amp;oacute;pai orsz&amp;aacute;gb&amp;oacute;l 128 &amp;eacute;rv&amp;eacute;nyes v&amp;aacute;laszb&amp;oacute;l egy &amp;aacute;tfog&amp;oacute; adatb&amp;aacute;zist hoztunk l&amp;eacute;tre. A tapasztalatokb&amp;oacute;l kider&amp;uuml;lt, hogy a legfontosabb diverzifik&amp;aacute;ci&amp;oacute;s kudarct&amp;eacute;nyezők gazdas&amp;aacute;gi eredetűek voltak (pl. piaci viszonyok, anyagi forr&amp;aacute;sok hi&amp;aacute;nya) illetve szint&amp;eacute;n jelentős szerepet j&amp;aacute;tszottak a technol&amp;oacute;giai t&amp;eacute;nyezők (pl. az input anyagok el&amp;eacute;rhetős&amp;eacute;ge, technikai megold&amp;aacute;sok). A legfontosabb sikert&amp;eacute;nyezők az emberi erőforr&amp;aacute;sok voltak, &amp;iacute;gy a szak&amp;eacute;rtelem, a szereplők elk&amp;ouml;telezetts&amp;eacute;ge &amp;eacute;s az &amp;aacute;ltal&amp;aacute;nos k&amp;ouml;z&amp;eacute;rdeklőd&amp;eacute;s (l&amp;aacute;sd 1. &amp;aacute;bra). Az eur&amp;oacute;pai diverzifik&amp;aacute;ci&amp;oacute;s tapasztalatoknak h&amp;aacute;rom, leggyakrabban eml&amp;iacute;tett c&amp;eacute;lkitűz&amp;eacute;se a fenntarthat&amp;oacute;s&amp;aacute;g fokoz&amp;aacute;sa, az agr&amp;aacute;rium termel&amp;eacute;kenys&amp;eacute;g&amp;eacute;nek jav&amp;iacute;t&amp;aacute;sa, valamint j&amp;ouml;vedelmezős&amp;eacute;g&amp;eacute;nek n&amp;ouml;vel&amp;eacute;se volt.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3403664</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3403665</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="q">alternateidentifier</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3233902</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">technicalnote</subfield>
 </datafield>
</record>
107
68
views
downloads
All versions This version
Views 107107
Downloads 6868
Data volume 21.5 MB21.5 MB
Unique views 8383
Unique downloads 6262

Share

Cite as