Technical note Open Access

Siker- és kudarctényezők az európai diverzifikációs kezdeményezésekben

Drexler, Dora


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3403665</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Drexler, Dora</creatorName>
   <givenName>Dora</givenName>
   <familyName>Drexler</familyName>
   <affiliation>Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Siker- és kudarctényezők az európai diverzifikációs kezdeményezésekben</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>DiverIMPACTSPA</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-09-10</date>
 </dates>
 <language>hu</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Technical note</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="doi">10.5281/zenodo.3233902</alternateIdentifier>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3403665</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3403664</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/diverimpacts</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;N&amp;ouml;v&amp;eacute;nytermeszt&amp;eacute;si rendszereink soksz&amp;iacute;nűbb&amp;eacute; v&amp;aacute;l&amp;aacute;s&amp;aacute;t k&amp;uuml;l&amp;ouml;nb&amp;ouml;ző t&amp;eacute;nyezők g&amp;aacute;tolhatj&amp;aacute;k. A sikereket &amp;eacute;s kudarcokat okoz&amp;oacute; t&amp;eacute;nyezők, valamint a diverzifik&amp;aacute;ci&amp;oacute;ra ir&amp;aacute;nyul&amp;oacute; kezdem&amp;eacute;nyez&amp;eacute;sek előnyeinek &amp;eacute;s h&amp;aacute;tr&amp;aacute;nyainak azonos&amp;iacute;t&amp;aacute;sa kulcsszerepet j&amp;aacute;tszhat a n&amp;ouml;v&amp;eacute;nytermeszt&amp;eacute;si soksz&amp;iacute;nűs&amp;eacute;g előseg&amp;iacute;t&amp;eacute;s&amp;eacute;ben.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A felm&amp;eacute;r&amp;eacute;s sor&amp;aacute;n 12 eur&amp;oacute;pai orsz&amp;aacute;gb&amp;oacute;l 128 &amp;eacute;rv&amp;eacute;nyes v&amp;aacute;laszb&amp;oacute;l egy &amp;aacute;tfog&amp;oacute; adatb&amp;aacute;zist hoztunk l&amp;eacute;tre. A tapasztalatokb&amp;oacute;l kider&amp;uuml;lt, hogy a legfontosabb diverzifik&amp;aacute;ci&amp;oacute;s kudarct&amp;eacute;nyezők gazdas&amp;aacute;gi eredetűek voltak (pl. piaci viszonyok, anyagi forr&amp;aacute;sok hi&amp;aacute;nya) illetve szint&amp;eacute;n jelentős szerepet j&amp;aacute;tszottak a technol&amp;oacute;giai t&amp;eacute;nyezők (pl. az input anyagok el&amp;eacute;rhetős&amp;eacute;ge, technikai megold&amp;aacute;sok). A legfontosabb sikert&amp;eacute;nyezők az emberi erőforr&amp;aacute;sok voltak, &amp;iacute;gy a szak&amp;eacute;rtelem, a szereplők elk&amp;ouml;telezetts&amp;eacute;ge &amp;eacute;s az &amp;aacute;ltal&amp;aacute;nos k&amp;ouml;z&amp;eacute;rdeklőd&amp;eacute;s (l&amp;aacute;sd 1. &amp;aacute;bra). Az eur&amp;oacute;pai diverzifik&amp;aacute;ci&amp;oacute;s tapasztalatoknak h&amp;aacute;rom, leggyakrabban eml&amp;iacute;tett c&amp;eacute;lkitűz&amp;eacute;se a fenntarthat&amp;oacute;s&amp;aacute;g fokoz&amp;aacute;sa, az agr&amp;aacute;rium termel&amp;eacute;kenys&amp;eacute;g&amp;eacute;nek jav&amp;iacute;t&amp;aacute;sa, valamint j&amp;ouml;vedelmezős&amp;eacute;g&amp;eacute;nek n&amp;ouml;vel&amp;eacute;se volt.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/100010661</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/727482/">727482</awardNumber>
   <awardTitle>Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple cropping, Promoted with Actors and value-Chains Towards Sustainability</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
107
68
views
downloads
All versions This version
Views 107107
Downloads 6868
Data volume 21.5 MB21.5 MB
Unique views 8383
Unique downloads 6262

Share

Cite as