Technical note Open Access

Siker- és kudarctényezők az európai diverzifikációs kezdeményezésekben

Drexler, Dora


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3403665", 
 "language": "hun", 
 "title": "Siker- \u00e9s kudarct\u00e9nyez\u0151k az eur\u00f3pai diverzifik\u00e1ci\u00f3s kezdem\u00e9nyez\u00e9sekben", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    9, 
    10
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>N&ouml;v&eacute;nytermeszt&eacute;si rendszereink soksz&iacute;n\u0171bb&eacute; v&aacute;l&aacute;s&aacute;t k&uuml;l&ouml;nb&ouml;z\u0151 t&eacute;nyez\u0151k g&aacute;tolhatj&aacute;k. A sikereket &eacute;s kudarcokat okoz&oacute; t&eacute;nyez\u0151k, valamint a diverzifik&aacute;ci&oacute;ra ir&aacute;nyul&oacute; kezdem&eacute;nyez&eacute;sek el\u0151nyeinek &eacute;s h&aacute;tr&aacute;nyainak azonos&iacute;t&aacute;sa kulcsszerepet j&aacute;tszhat a n&ouml;v&eacute;nytermeszt&eacute;si soksz&iacute;n\u0171s&eacute;g el\u0151seg&iacute;t&eacute;s&eacute;ben.</p>\n\n<p>A felm&eacute;r&eacute;s sor&aacute;n 12 eur&oacute;pai orsz&aacute;gb&oacute;l 128 &eacute;rv&eacute;nyes v&aacute;laszb&oacute;l egy &aacute;tfog&oacute; adatb&aacute;zist hoztunk l&eacute;tre. A tapasztalatokb&oacute;l kider&uuml;lt, hogy a legfontosabb diverzifik&aacute;ci&oacute;s kudarct&eacute;nyez\u0151k gazdas&aacute;gi eredet\u0171ek voltak (pl. piaci viszonyok, anyagi forr&aacute;sok hi&aacute;nya) illetve szint&eacute;n jelent\u0151s szerepet j&aacute;tszottak a technol&oacute;giai t&eacute;nyez\u0151k (pl. az input anyagok el&eacute;rhet\u0151s&eacute;ge, technikai megold&aacute;sok). A legfontosabb sikert&eacute;nyez\u0151k az emberi er\u0151forr&aacute;sok voltak, &iacute;gy a szak&eacute;rtelem, a szerepl\u0151k elk&ouml;telezetts&eacute;ge &eacute;s az &aacute;ltal&aacute;nos k&ouml;z&eacute;rdekl\u0151d&eacute;s (l&aacute;sd 1. &aacute;bra). Az eur&oacute;pai diverzifik&aacute;ci&oacute;s tapasztalatoknak h&aacute;rom, leggyakrabban eml&iacute;tett c&eacute;lkit\u0171z&eacute;se a fenntarthat&oacute;s&aacute;g fokoz&aacute;sa, az agr&aacute;rium termel&eacute;kenys&eacute;g&eacute;nek jav&iacute;t&aacute;sa, valamint j&ouml;vedelmez\u0151s&eacute;g&eacute;nek n&ouml;vel&eacute;se volt.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Drexler, Dora"
  }
 ], 
 "type": "article", 
 "id": "3403665"
}
107
68
views
downloads
All versions This version
Views 107107
Downloads 6868
Data volume 21.5 MB21.5 MB
Unique views 8383
Unique downloads 6262

Share

Cite as