Conference paper Open Access

On the Relationship between Software Security and Energy Consumption

Siavvas, Miltiadis; Marantos, Charalampos; Papadopoulos, Lazaros; Kehagias, Dionysios; Soudris, Dimitrios; Tzovaras, Dimitrios


BibTeX Export

@proceedings{siavvas_miltiadis_2019_3379867,
 title    = {{On the Relationship between Software Security and 
          Energy Consumption}},
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 month    = aug,
 doi     = {10.5281/zenodo.3379867},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3379867}
}
93
72
views
downloads
All versions This version
Views 9393
Downloads 7272
Data volume 43.7 MB43.7 MB
Unique views 8484
Unique downloads 6262

Share

Cite as