Software Open Access

Severus

Ben-David, Naama; Scully, Ziv; Blelloch, Guy


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/aggregate_log.sh"
   }, 
   "checksum": "md5:f038df2791e41ab123a7e2faa73422b6", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "aggregate_log.sh", 
   "type": "sh", 
   "size": 565
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/custom_configuration.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:62b01c2a9e6c787a4c2b812e8e8d9162", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "custom_configuration.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 904
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/data_item.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:4c2cf7c3cbe976b7553fa60c046c45e0", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "data_item.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 1247
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/get_time.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:490c0ffc900384c73ed66adc30abd147", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "get_time.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 1421
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/go.sh"
   }, 
   "checksum": "md5:0254c61ff774cfe200402b1274c4465c", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "go.sh", 
   "type": "sh", 
   "size": 2866
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/hash.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:964b0ac3ffd0807063816b2dce3d37c3", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "hash.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 289
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/helper.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:5ad60a5fa0bdcccd7188278ef79fb49a", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "helper.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 1481
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/histo.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:bb0c0c5fc8477d167dd1ebc29d039a6f", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "histo.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 6051
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/init.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:fb65dccf73616be7c262c0308e9774e0", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "init.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 2700
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/LICENSE"
   }, 
   "checksum": "md5:86d3f3a95c324c9479bd8986968f4327", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "LICENSE", 
   "type": "", 
   "size": 11357
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/main.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:859fecd51f5d77db64f9b9932ad8c4a8", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "main.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 12576
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/Makefile"
   }, 
   "checksum": "md5:8c356797c54a2eacca61c755f2af787a", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "Makefile", 
   "type": "", 
   "size": 1224
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/mathematica.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:daf33e384fa7e21c2049e806fb7054da", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "mathematica.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 2719
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/numa_configure.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:789001ebdfdf0497825737569f25b1e5", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "numa_configure.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 3652
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/paper.sh"
   }, 
   "checksum": "md5:38c9165503a3cc706596283ece764594", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "paper.sh", 
   "type": "sh", 
   "size": 6617
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/parallel.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:fbf4d5fb953cd230ccd2ca35fb580500", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "parallel.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 1288
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/plot_series.sh"
   }, 
   "checksum": "md5:e567f0595b1b8fdb7204836909c1b3e0", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "plot_series.sh", 
   "type": "sh", 
   "size": 337
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/plot_summary.sh"
   }, 
   "checksum": "md5:eca87815378448e8aa438a093c028572", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "plot_summary.sh", 
   "type": "sh", 
   "size": 498
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/protocols.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:f879ba0b2bf117342645ccc82f36b0a4", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "protocols.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 3712
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/README.md"
   }, 
   "checksum": "md5:ebcd1a9327b3883485619b892121d06c", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "README.md", 
   "type": "md", 
   "size": 1140
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/run.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:227d732e687624980a7603bee2aab171", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "run.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 5256
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/series_multiple.plt"
   }, 
   "checksum": "md5:80c6ce6729589b88dc9a19ab44c5b99f", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "series_multiple.plt", 
   "type": "plt", 
   "size": 452
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/series_nodes.plt"
   }, 
   "checksum": "md5:2953bf26ac490f9b672c7b1556f4ba3c", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "series_nodes.plt", 
   "type": "plt", 
   "size": 564
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/series_single.plt"
   }, 
   "checksum": "md5:f26534ea5500bd827968ea00a60c218b", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "series_single.plt", 
   "type": "plt", 
   "size": 407
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/sized_array.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:3d05399dd5f6ae26d8677f279b234203", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "sized_array.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 91
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/summary_competition.plt"
   }, 
   "checksum": "md5:d2e1ff472af9d8b578c39fc0bca08900", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "summary_competition.plt", 
   "type": "plt", 
   "size": 365
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/summary_custom.plt"
   }, 
   "checksum": "md5:9127df1ccc2f5b57711864744f4003d5", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "summary_custom.plt", 
   "type": "plt", 
   "size": 383
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/summary_sequence.plt"
   }, 
   "checksum": "md5:bce7ab4353a69e34dbd8502413e9a79c", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "summary_sequence.plt", 
   "type": "plt", 
   "size": 179
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72/trace.hpp"
   }, 
   "checksum": "md5:cf426c43257b8f8ecc00c2f766b4a528", 
   "bucket": "4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
   "key": "trace.hpp", 
   "type": "hpp", 
   "size": 12396
  }
 ], 
 "owners": [
  72824
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3360044", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 5.0, 
  "unique_views": 52.0, 
  "views": 56.0, 
  "version_views": 56.0, 
  "unique_downloads": 5.0, 
  "version_unique_views": 52.0, 
  "volume": 266658.0, 
  "version_downloads": 89.0, 
  "downloads": 89.0, 
  "version_volume": 266658.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3360044", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3360043", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/4a26d3e7-a830-44a5-9291-796a8bfd9d72", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3360043.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3360044", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3360044", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3360044.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3360044"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3360043", 
 "created": "2019-08-05T12:51:32.879310+00:00", 
 "updated": "2020-01-25T19:22:13.533975+00:00", 
 "conceptrecid": "3360043", 
 "revision": 4, 
 "id": 3360044, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.3360044", 
  "description": "<p>A tool for revealing scheduling patterns in NUMA architectures. See our paper at PACT 2019:&nbsp;<em>Unfair Scheduling Patterns in NUMA Architectures</em>.</p>", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "title": "Severus", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3360043"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3360044"
     }
    }
   ]
  }, 
  "publication_date": "2019-08-05", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Carnegie Mellon University", 
    "name": "Ben-David, Naama"
   }, 
   {
    "affiliation": "Carnegie Mellon University", 
    "name": "Scully, Ziv"
   }, 
   {
    "affiliation": "Carnegie Mellon University", 
    "name": "Blelloch, Guy"
   }
  ], 
  "meeting": {
   "acronym": "PACT", 
   "dates": "September 21-25, 2019", 
   "place": "Seattle, USA", 
   "title": "International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques"
  }, 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "type": "software", 
   "title": "Software"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3360043", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
56
89
views
downloads
All versions This version
Views 5656
Downloads 8989
Data volume 266.7 kB266.7 kB
Unique views 5252
Unique downloads 55

Share

Cite as