Software Open Access

mozillazg/python-pinyin: v0.35.4

Huang Huang; Igor MSK; Xiaoquan Kong; bors-homu; Weiming Chen; Yang Yang; hanabi1224; Dingyuan Wang; Wayne Yang; The Gitter Badger; Mingye Wang


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3334337", 
 "title": "mozillazg/python-pinyin: v0.35.4", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    7, 
    13
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "\u6c49\u5b57\u8f6c\u62fc\u97f3(pypinyin)", 
 "author": [
  {
   "family": "Huang Huang"
  }, 
  {
   "family": "Igor MSK"
  }, 
  {
   "family": "Xiaoquan Kong"
  }, 
  {
   "family": "bors-homu"
  }, 
  {
   "family": "Weiming Chen"
  }, 
  {
   "family": "Yang Yang"
  }, 
  {
   "family": "hanabi1224"
  }, 
  {
   "family": "Dingyuan Wang"
  }, 
  {
   "family": "Wayne Yang"
  }, 
  {
   "family": "The Gitter Badger"
  }, 
  {
   "family": "Mingye Wang"
  }
 ], 
 "version": "v0.35.4", 
 "type": "article", 
 "id": "3334337"
}
68
113
views
downloads
All versions This version
Views 686
Downloads 1134
Data volume 97.6 MB3.3 MB
Unique views 426
Unique downloads 224

Share

Cite as