Journal article Open Access

Basisvaardigheden, geletterdheid en leesbevordering

Hermans, Marianne; Oomes, Marjolein


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3268387</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Hermans, Marianne</creatorName>
   <givenName>Marianne</givenName>
   <familyName>Hermans</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Oomes, Marjolein</creatorName>
   <givenName>Marjolein</givenName>
   <familyName>Oomes</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Basisvaardigheden, geletterdheid en leesbevordering</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Public libraries</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-05-05</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3268387</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3268386</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/kbnl</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bibliotheken spelen een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van&amp;nbsp;laaggeletterdheid en digibetisme. Niet alleen door de cursussen en bemiddeling&amp;nbsp;die ze bieden voor volwassenen, maar ook door activiteiten en programma&amp;rsquo;s voor&amp;nbsp;het aanbrengen van leesroutines en leesplezier op jonge leeftijd. Maar wat leveren&amp;nbsp;die inspanningen op en welke resultaten kun je laten zien aan de wethouder, de&amp;nbsp;scholen, de lokale omgeving en aan je eigen medewerkers?&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
47
31
views
downloads
All versions This version
Views 4747
Downloads 3131
Data volume 3.5 MB3.5 MB
Unique views 4444
Unique downloads 3030

Share

Cite as