Report Open Access

Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) - Positioning paper voor 2019 en verder

Verheul; Mordant; Ringersma; Sesink; Smeele; Boiten; Bouwhuis; Branchett; Bijsterbosch; Hoeksema; Selm; Gankema; Verheij; Dunning


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3266833</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Verheul</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4093-3190</nameIdentifier>
   <affiliation>Ingeborg</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Mordant</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8025-8313</nameIdentifier>
   <affiliation>Annemie</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Ringersma</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7465-9172</nameIdentifier>
   <affiliation>Jacquelijn</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Sesink</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7880-5413</nameIdentifier>
   <affiliation>Laurents</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Smeele</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-6485-4337</nameIdentifier>
   <affiliation>Ton</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Boiten</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0327-638X</nameIdentifier>
   <affiliation>Jan-Willem</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Bouwhuis</creatorName>
   <affiliation>Maurice</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Branchett</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-5972-6813</nameIdentifier>
   <affiliation>Susan</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Bijsterbosch</creatorName>
   <affiliation>Magchiel</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Hoeksema</creatorName>
   <affiliation>Bolinda</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Selm</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-3711-4282</nameIdentifier>
   <affiliation>Mariëtte van</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Gankema</creatorName>
   <affiliation>Hans</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Verheij</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-3440-7039</nameIdentifier>
   <affiliation>Marijke</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Dunning</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8344-4883</nameIdentifier>
   <affiliation>Alastair</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) - Positioning paper voor 2019 en verder</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>policy</subject>
  <subject>RDM</subject>
  <subject>LCRDM</subject>
  <subject>national cooperation</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-07-03</date>
 </dates>
 <language>nl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Report"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3266833</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="Handle" relationType="Cites">DOI 10.5281/Zenodo.3335410</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="Handle" relationType="IsIdenticalTo">DOI.10.5281/Zenodo.326683</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3266832</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/lcrdm-output-and-products</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>final</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Positioning paper LCRDM for the year 2019 and ongoing - Policy document drawn up by the LCRDM advisory group.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;In dit positioning paper wordt &amp;ndash; aan de hand van een thematische prioritering en drie bredere (beleidsmatige) werkgebieden - beschreven wat wel en niet binnen de scope van het LCRDM valt.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;De onderwerpen waar de LCRDM taakgroepen aan werken zijn kleine puzzelstukjes van het grotere geheel van RDM en komen voort uit de actualiteit van alledag in Nederlandse onderzoeksinstellingen. Tegelijkertijd plaatst de samenwerking in de taakgroepen de activiteiten binnen de instellingen ook weer in een breder landelijk perspectief. Dit zorgt voor samenhang, herkenbaarheid en onderbouwing.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Sinds 2018 werkt het LCRDM met een pool van experts. Deze pool is inmiddels uitgegroeid tot ruim 190 deelnemers uit 60 Nederlandse onderzoeksinstellingen. Zeven taakgroepen werken op dit moment aan diverse aspecten van RDM en de eerste resultaten zijn inmiddels beschikbaar via de LCRDM website (&lt;a href="http://www.lcrdm.nl"&gt;www.lcrdm.nl&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">A data set containing the results of the prioritizing activities of the LCRDM pool of experts are to be found under: https://DOI.org/10/5281/zenodo.3335410. 
The English version of the report is to be found under: https://doi.org/10.5281/zenodo.3266833</description>
 </descriptions>
</resource>
256
155
views
downloads
All versions This version
Views 256255
Downloads 155154
Data volume 532.8 MB529.3 MB
Unique views 223222
Unique downloads 143142

Share

Cite as