Technical note Open Access

Fast rotational intensive grazing - Intensywny (kontrolowany) wypas rotacyjny

Catalan M.; Palomo G.; Moreno G.; Borek R.; Wydra M.; Jędrejek A.


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/de0bd94a-d2d4-4950-84d0-543d6cff9ad7/var_www_drupal_7.59_euraf_files_pub_kc_uploads_03_intensywny_kontrolowany_wypas_rotacyjny.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:8e410d6cc7256d0299b9357dacd53ec7", 
   "bucket": "de0bd94a-d2d4-4950-84d0-543d6cff9ad7", 
   "key": "var_www_drupal_7.59_euraf_files_pub_kc_uploads_03_intensywny_kontrolowany_wypas_rotacyjny.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 1593731
  }
 ], 
 "owners": [
  35722
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3266711", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 126.0, 
  "unique_views": 82.0, 
  "views": 103.0, 
  "version_views": 103.0, 
  "unique_downloads": 126.0, 
  "version_unique_views": 82.0, 
  "volume": 213559954.0, 
  "version_downloads": 134.0, 
  "downloads": 134.0, 
  "version_volume": 213559954.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3266711", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3266710", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/de0bd94a-d2d4-4950-84d0-543d6cff9ad7", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3266710.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3266711", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3266711", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3266711.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3266711"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3266710", 
 "created": "2019-07-03T06:39:32.212016+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T13:55:48.169110+00:00", 
 "conceptrecid": "3266710", 
 "revision": 4, 
 "id": 3266711, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "part_of": {
   "pages": "", 
   "title": ""
  }, 
  "doi": "10.5281/zenodo.3266711", 
  "description": "Zwi\u0119kszone zapotrzebowanie na mi\u0119so podkr\u0119cane jest przez wci\u0105\u017c rosn\u0105c\u0105 liczebno\u015b\u0107 naszej populacji, ale te\u017c przez wzrost spo\u017cycia mi\u0119sa na osob\u0119. Rolnicy i naukowcy staraj\u0105 si\u0119 ograniczy\u0107 szkodliwy wp\u0142yw hodowli inwentarza na \u015brodowisko, zwi\u0119kszaj\u0105c efektywno\u015b\u0107 produkcji i ograniczaj\u0105c j\u0105 do cel\u00f3w spo\u017cywczych. Zmniejszenie produkcji komponent\u00f3w pasz, na korzy\u015b\u0107 produkcji po\u017cywienia dla cz\u0142owieka, jest jednym ze sposob\u00f3w na z\u0142agodzenie negatywnego wp\u0142ywu na \u015brodowisko i zapewnienie bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bciowego w przysz\u0142o\u015bci.\nPastwiska \u015br\u00f3dziemnomorskie, takie jak dehesa czy montado, zmagaj\u0105 si\u0119 z powa\u017cnymi trudno\u015bciami. Ci\u0105g\u0142y wypas prowadzi do dramatycznych r\u00f3\u017cnic sezonowych w produkcji traw i problem\u00f3w z zapewnieniem wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci po\u017cywienia dla zwierz\u0105t przez ca\u0142y rok. W konsekwencji niedobory s\u0105 uzupe\u0142niane po\u017cywieniem pochodz\u0105cym z zewn\u0119trznych \u017ar\u00f3de\u0142, co powoduje spadek rentowno\u015bci wielu gospodarstw. Potrzebny jest wi\u0119c odpowiedni system zarz\u0105dzania wypasem.", 
  "contributors": [], 
  "title": "Fast rotational intensive grazing - Intensywny (kontrolowany) wypas rotacyjny", 
  "language": "pol", 
  "journal": {
   "volume": "", 
   "issue": "", 
   "pages": "", 
   "title": ""
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3266710"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3266711"
     }
    }
   ]
  }, 
  "access_right": "open", 
  "imprint": {
   "publisher": "", 
   "place": "", 
   "isbn": ""
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "afinet-kc"
   }
  ], 
  "references": [], 
  "notes": "", 
  "keywords": [
   "Mob grazing", 
   "holistic management", 
   "recovery period", 
   "free-range livestock farming", 
   "dehesa", 
   "montado", 
   "Intensywny kontrolowany wypas rotacyjny", 
   "zarz\u0105dzanie holistyczne", 
   "okres regeneracji", 
   "wolny wypas zwierz\u0105t", 
   "dehesa", 
   "montado"
  ], 
  "publication_date": "2019-01-01", 
  "creators": [
   {
    "name": "Catalan M."
   }, 
   {
    "name": "Palomo G."
   }, 
   {
    "name": "Moreno G."
   }, 
   {
    "name": "Borek R."
   }, 
   {
    "name": "Wydra M."
   }, 
   {
    "name": "J\u0119drejek A."
   }
  ], 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "technicalnote", 
   "type": "publication", 
   "title": "Technical note"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3266710", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
103
134
views
downloads
All versions This version
Views 103103
Downloads 134134
Data volume 213.6 MB213.6 MB
Unique views 8282
Unique downloads 126126

Share

Cite as