Technical note Open Access

Fast rotational intensive grazing - Intensywny (kontrolowany) wypas rotacyjny

Catalan M.; Palomo G.; Moreno G.; Borek R.; Wydra M.; Jędrejek A.


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3266711</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Catalan M.</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Palomo G.</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Moreno G.</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Borek R.</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Wydra M.</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Jędrejek A.</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Fast rotational intensive grazing - Intensywny (kontrolowany) wypas rotacyjny</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Mob grazing</subject>
  <subject>holistic management</subject>
  <subject>recovery period</subject>
  <subject>free-range livestock farming</subject>
  <subject>dehesa</subject>
  <subject>montado</subject>
  <subject>Intensywny kontrolowany wypas rotacyjny</subject>
  <subject>zarządzanie holistyczne</subject>
  <subject>okres regeneracji</subject>
  <subject>wolny wypas zwierząt</subject>
  <subject>dehesa</subject>
  <subject>montado</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-01-01</date>
 </dates>
 <language>pl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Technical note</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3266711</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3266710</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/afinet-kc</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">Zwiększone zapotrzebowanie na mięso podkręcane jest przez wciąż rosnącą liczebność naszej populacji, ale też przez wzrost spożycia mięsa na osobę. Rolnicy i naukowcy starają się ograniczyć szkodliwy wpływ hodowli inwentarza na środowisko, zwiększając efektywność produkcji i ograniczając ją do celów spożywczych. Zmniejszenie produkcji komponentów pasz, na korzyść produkcji pożywienia dla człowieka, jest jednym ze sposobów na złagodzenie negatywnego wpływu na środowisko i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w przyszłości.
Pastwiska śródziemnomorskie, takie jak dehesa czy montado, zmagają się z poważnymi trudnościami. Ciągły wypas prowadzi do dramatycznych różnic sezonowych w produkcji traw i problemów z zapewnieniem wystarczającej ilości pożywienia dla zwierząt przez cały rok. W konsekwencji niedobory są uzupełniane pożywieniem pochodzącym z zewnętrznych źródeł, co powoduje spadek rentowności wielu gospodarstw. Potrzebny jest więc odpowiedni system zarządzania wypasem.</description>
 </descriptions>
</resource>
104
134
views
downloads
All versions This version
Views 104104
Downloads 134134
Data volume 213.6 MB213.6 MB
Unique views 8383
Unique downloads 126126

Share

Cite as