Technical note Open Access

Tree regeneration in grazed wood pastures - Odnowienia drzewostanu na leśnych pastwiskach

Caceres Y.; Pulido F.; Moreno Marcos G; Borek R.; Wydra M.; Jędrejek A.


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Caceres Y.</dc:creator>
 <dc:creator>Pulido F.</dc:creator>
 <dc:creator>Moreno Marcos G</dc:creator>
 <dc:creator>Borek R.</dc:creator>
 <dc:creator>Wydra M.</dc:creator>
 <dc:creator>Jędrejek A.</dc:creator>
 <dc:date>2019-01-01</dc:date>
 <dc:description>Dehesa i Montado to systemy bardzo korzystne dla wypasu zwierząt. Wypas inwentarza wpływa jednak negatywnie na naturalne odnowienia drzewostanu, szczególnie na terenach o niekorzystnych warunkach glebowych i klimatycznych. Zjadanie nasion drzew przez gospodarskie i dzikie zwierzęta, stres abiotyczny (susza, wysokie temperatury latem, nieurodzajne gleby), brak odpowiednich miejsc do kiełkowania to główne przeszkody dla przetrwania drzewostanu. Utrzymanie iberyjskich systemów dehesa i montado zależy od wystarczającego stopnia regeneracji drzewostanu. W wielu regionach naturalna regeneracja nie rekompensuje jednak strat i drzewostan starzeje się. Dla zrównoważenia
takich pastwisk konieczne jest podjęcie działań wspierających odnowienia drzew i zapewnienie odpowiedniego rozwoju wystarczającej ilości siewek, zanim stare drzewa będą obumierać.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/3266705</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.3266705</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:3266705</dc:identifier>
 <dc:language>pol</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.3266704</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/afinet-kc</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>wood pastures</dc:subject>
 <dc:subject>tree regeneration</dc:subject>
 <dc:subject>dehesa</dc:subject>
 <dc:subject>montado</dc:subject>
 <dc:subject>Zadrzewione pastwiska</dc:subject>
 <dc:subject>odnowienia drzew</dc:subject>
 <dc:subject>dehesa</dc:subject>
 <dc:subject>montado</dc:subject>
 <dc:title>Tree regeneration in grazed wood pastures - Odnowienia drzewostanu na leśnych pastwiskach</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation</dc:type>
 <dc:type>publication-technicalnote</dc:type>
</oai_dc:dc>
136
66
views
downloads
All versions This version
Views 136136
Downloads 6666
Data volume 123.0 MB123.0 MB
Unique views 115115
Unique downloads 6262

Share

Cite as