Technical note Open Access

Tree regeneration in grazed wood pastures - Odnowienia drzewostanu na leśnych pastwiskach

Caceres Y.; Pulido F.; Moreno Marcos G; Borek R.; Wydra M.; Jędrejek A.


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "pol", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Polish"
 }, 
 "description": "Dehesa i Montado to systemy bardzo korzystne dla wypasu zwierz\u0105t. Wypas inwentarza wp\u0142ywa jednak negatywnie na naturalne odnowienia drzewostanu, szczeg\u00f3lnie na terenach o niekorzystnych warunkach glebowych i klimatycznych. Zjadanie nasion drzew przez gospodarskie i dzikie zwierz\u0119ta, stres abiotyczny (susza, wysokie temperatury latem, nieurodzajne gleby), brak odpowiednich miejsc do kie\u0142kowania to g\u0142\u00f3wne przeszkody dla przetrwania drzewostanu. Utrzymanie iberyjskich system\u00f3w dehesa i montado zale\u017cy od wystarczaj\u0105cego stopnia regeneracji drzewostanu. W wielu regionach naturalna regeneracja nie rekompensuje jednak strat i drzewostan starzeje si\u0119. Dla zr\u00f3wnowa\u017cenia\ntakich pastwisk konieczne jest podj\u0119cie dzia\u0142a\u0144 wspieraj\u0105cych odnowienia drzew i zapewnienie odpowiedniego rozwoju wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci siewek, zanim stare drzewa b\u0119d\u0105 obumiera\u0107.", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Caceres Y."
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Pulido F."
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Moreno Marcos G"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Borek R."
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Wydra M."
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "J\u0119drejek A."
  }
 ], 
 "headline": "Tree regeneration in grazed wood pastures - Odnowienia drzewostanu na le\u015bnych pastwiskach", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2019-01-01", 
 "contributor": [], 
 "url": "https://zenodo.org/record/3266705", 
 "keywords": [
  "wood pastures", 
  "tree regeneration", 
  "dehesa", 
  "montado", 
  "Zadrzewione pastwiska", 
  "odnowienia drzew", 
  "dehesa", 
  "montado"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3266705", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3266705", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Tree regeneration in grazed wood pastures - Odnowienia drzewostanu na le\u015bnych pastwiskach"
}
71
42
views
downloads
All versions This version
Views 7171
Downloads 4242
Data volume 78.3 MB78.3 MB
Unique views 5252
Unique downloads 3838

Share

Cite as