Technical note Open Access

Tree regeneration in grazed wood pastures - Odnowienia drzewostanu na leśnych pastwiskach

Caceres Y.; Pulido F.; Moreno Marcos G; Borek R.; Wydra M.; Jędrejek A.


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/0f4f29fd-179d-445c-8f16-e126ed35c8cc/var_www_drupal_7.59_euraf_files_pub_kc_uploads_04_odnowienia_drzewostanu_na_lesnych_pastwiskach.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:56709de872da8b648ccb7577e01acaee", 
   "bucket": "0f4f29fd-179d-445c-8f16-e126ed35c8cc", 
   "key": "var_www_drupal_7.59_euraf_files_pub_kc_uploads_04_odnowienia_drzewostanu_na_lesnych_pastwiskach.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 1864224
  }
 ], 
 "owners": [
  35722
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3266705", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 62.0, 
  "unique_views": 115.0, 
  "views": 136.0, 
  "version_views": 136.0, 
  "unique_downloads": 62.0, 
  "version_unique_views": 115.0, 
  "volume": 123038784.0, 
  "version_downloads": 66.0, 
  "downloads": 66.0, 
  "version_volume": 123038784.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3266705", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3266704", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/0f4f29fd-179d-445c-8f16-e126ed35c8cc", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3266704.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3266705", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3266705", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3266705.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3266705"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3266704", 
 "created": "2019-07-03T06:38:16.717760+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T12:54:44.747698+00:00", 
 "conceptrecid": "3266704", 
 "revision": 5, 
 "id": 3266705, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "part_of": {
   "pages": "", 
   "title": ""
  }, 
  "doi": "10.5281/zenodo.3266705", 
  "description": "Dehesa i Montado to systemy bardzo korzystne dla wypasu zwierz\u0105t. Wypas inwentarza wp\u0142ywa jednak negatywnie na naturalne odnowienia drzewostanu, szczeg\u00f3lnie na terenach o niekorzystnych warunkach glebowych i klimatycznych. Zjadanie nasion drzew przez gospodarskie i dzikie zwierz\u0119ta, stres abiotyczny (susza, wysokie temperatury latem, nieurodzajne gleby), brak odpowiednich miejsc do kie\u0142kowania to g\u0142\u00f3wne przeszkody dla przetrwania drzewostanu. Utrzymanie iberyjskich system\u00f3w dehesa i montado zale\u017cy od wystarczaj\u0105cego stopnia regeneracji drzewostanu. W wielu regionach naturalna regeneracja nie rekompensuje jednak strat i drzewostan starzeje si\u0119. Dla zr\u00f3wnowa\u017cenia\ntakich pastwisk konieczne jest podj\u0119cie dzia\u0142a\u0144 wspieraj\u0105cych odnowienia drzew i zapewnienie odpowiedniego rozwoju wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci siewek, zanim stare drzewa b\u0119d\u0105 obumiera\u0107.", 
  "contributors": [], 
  "title": "Tree regeneration in grazed wood pastures - Odnowienia drzewostanu na le\u015bnych pastwiskach", 
  "language": "pol", 
  "journal": {
   "volume": "", 
   "issue": "", 
   "pages": "", 
   "title": ""
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3266704"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3266705"
     }
    }
   ]
  }, 
  "access_right": "open", 
  "imprint": {
   "publisher": "", 
   "place": "", 
   "isbn": ""
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "afinet-kc"
   }
  ], 
  "references": [], 
  "notes": "", 
  "keywords": [
   "wood pastures", 
   "tree regeneration", 
   "dehesa", 
   "montado", 
   "Zadrzewione pastwiska", 
   "odnowienia drzew", 
   "dehesa", 
   "montado"
  ], 
  "publication_date": "2019-01-01", 
  "creators": [
   {
    "name": "Caceres Y."
   }, 
   {
    "name": "Pulido F."
   }, 
   {
    "name": "Moreno Marcos G"
   }, 
   {
    "name": "Borek R."
   }, 
   {
    "name": "Wydra M."
   }, 
   {
    "name": "J\u0119drejek A."
   }
  ], 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "technicalnote", 
   "type": "publication", 
   "title": "Technical note"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3266704", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
136
66
views
downloads
All versions This version
Views 136136
Downloads 6666
Data volume 123.0 MB123.0 MB
Unique views 115115
Unique downloads 6262

Share

Cite as