Technical note Open Access

Tree regeneration in grazed wood pastures - Odnowienia drzewostanu na leśnych pastwiskach

Caceres Y.; Pulido F.; Moreno Marcos G; Borek R.; Wydra M.; Jędrejek A.


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3266705</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Caceres Y.</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Pulido F.</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Moreno Marcos G</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Borek R.</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Wydra M.</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Jędrejek A.</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Tree regeneration in grazed wood pastures - Odnowienia drzewostanu na leśnych pastwiskach</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>wood pastures</subject>
  <subject>tree regeneration</subject>
  <subject>dehesa</subject>
  <subject>montado</subject>
  <subject>Zadrzewione pastwiska</subject>
  <subject>odnowienia drzew</subject>
  <subject>dehesa</subject>
  <subject>montado</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-01-01</date>
 </dates>
 <language>pl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Technical note</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3266705</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3266704</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/afinet-kc</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">Dehesa i Montado to systemy bardzo korzystne dla wypasu zwierząt. Wypas inwentarza wpływa jednak negatywnie na naturalne odnowienia drzewostanu, szczególnie na terenach o niekorzystnych warunkach glebowych i klimatycznych. Zjadanie nasion drzew przez gospodarskie i dzikie zwierzęta, stres abiotyczny (susza, wysokie temperatury latem, nieurodzajne gleby), brak odpowiednich miejsc do kiełkowania to główne przeszkody dla przetrwania drzewostanu. Utrzymanie iberyjskich systemów dehesa i montado zależy od wystarczającego stopnia regeneracji drzewostanu. W wielu regionach naturalna regeneracja nie rekompensuje jednak strat i drzewostan starzeje się. Dla zrównoważenia
takich pastwisk konieczne jest podjęcie działań wspierających odnowienia drzew i zapewnienie odpowiedniego rozwoju wystarczającej ilości siewek, zanim stare drzewa będą obumierać.</description>
 </descriptions>
</resource>
136
66
views
downloads
All versions This version
Views 136136
Downloads 6666
Data volume 123.0 MB123.0 MB
Unique views 115115
Unique downloads 6262

Share

Cite as