Technical note Open Access

Tree regeneration in grazed wood pastures - Odnowienia drzewostanu na leśnych pastwiskach

Caceres Y.; Pulido F.; Moreno Marcos G; Borek R.; Wydra M.; Jędrejek A.


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3266705", 
 "ISBN": "", 
 "language": "pol", 
 "title": "Tree regeneration in grazed wood pastures - Odnowienia drzewostanu na le\u015bnych pastwiskach", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    1, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "Dehesa i Montado to systemy bardzo korzystne dla wypasu zwierz\u0105t. Wypas inwentarza wp\u0142ywa jednak negatywnie na naturalne odnowienia drzewostanu, szczeg\u00f3lnie na terenach o niekorzystnych warunkach glebowych i klimatycznych. Zjadanie nasion drzew przez gospodarskie i dzikie zwierz\u0119ta, stres abiotyczny (susza, wysokie temperatury latem, nieurodzajne gleby), brak odpowiednich miejsc do kie\u0142kowania to g\u0142\u00f3wne przeszkody dla przetrwania drzewostanu. Utrzymanie iberyjskich system\u00f3w dehesa i montado zale\u017cy od wystarczaj\u0105cego stopnia regeneracji drzewostanu. W wielu regionach naturalna regeneracja nie rekompensuje jednak strat i drzewostan starzeje si\u0119. Dla zr\u00f3wnowa\u017cenia\ntakich pastwisk konieczne jest podj\u0119cie dzia\u0142a\u0144 wspieraj\u0105cych odnowienia drzew i zapewnienie odpowiedniego rozwoju wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci siewek, zanim stare drzewa b\u0119d\u0105 obumiera\u0107.", 
 "author": [
  {
   "family": "Caceres Y."
  }, 
  {
   "family": "Pulido F."
  }, 
  {
   "family": "Moreno Marcos G"
  }, 
  {
   "family": "Borek R."
  }, 
  {
   "family": "Wydra M."
  }, 
  {
   "family": "J\u0119drejek A."
  }
 ], 
 "volume": "", 
 "note": "", 
 "type": "article", 
 "publisher_place": "", 
 "issue": "", 
 "id": "3266705"
}
136
66
views
downloads
All versions This version
Views 136136
Downloads 6666
Data volume 123.0 MB123.0 MB
Unique views 115115
Unique downloads 6262

Share

Cite as