Journal article Open Access

Amalan Etika Perniagaan Islam dalam kalangan Usahawan Islam: Kajian Kes di Syarikat Noor Arfa Holdings Sdn. Bhd

Rossidi


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <controlfield tag="005">20200120134711.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3252719</controlfield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">435785</subfield>
  <subfield code="z">md5:a4051077a089415ab64aaec52b355dca</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3252719/files/4. Amalan Etika Perniagaan Islam dalam kalangan Usahawan Islam.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-06-23</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3252719</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="4">
  <subfield code="v">1</subfield>
  <subfield code="p">Journal of Management and Operation Research (JoMOR)</subfield>
  <subfield code="n">2</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Usop</subfield>
  <subfield code="a">Rossidi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Amalan Etika Perniagaan Islam dalam kalangan Usahawan Islam: Kajian Kes di Syarikat Noor Arfa Holdings Sdn. Bhd</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Keusahawanan adalah sebahagian daripada sistem dan perniagaan ekonomi Islam. Islam menggesa para pengikutnya untuk sentiasa berusaha menjadi usahawan yang kreatif dan inovatif. Objektif kajian ini adalah mengkaji pengamalan perniagaan etika Islam di kalangan usahawan Islam khususnya di negeri Terengganu. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kes yang dijalankan ke atas usahawan Islam iaitu Syarikat Noor Arfa Holdings Sdn. Bhd untuk berkongsi amalan mereka dalam perniagaan etika Islam ideal. Penemuan kajian ini menunjukkan bahawa Syarikat Noor Arfa Holdings Sdn. Bhd mempunyai sistem etika yang merupakan gabungan pelbagai elemen termasuk iman dan ketuhanan. Pematuhan dan amalan nilai-nilai ini menjadikan mereka berbeza daripada usahawan lain. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3252718</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3252719</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">article</subfield>
 </datafield>
</record>
66
2,079
views
downloads
All versions This version
Views 6666
Downloads 2,0792,079
Data volume 906.0 MB906.0 MB
Unique views 5959
Unique downloads 1,9341,934

Share

Cite as