Journal article Open Access

Surface Plasmon Launching by Polariton Superradiance

Zhang, Yu-Xiang; Zhang, Yuan; Mølmer, Klaus


BibTeX Export

@misc{zhang_yu_xiang_2019_3250528,
 author    = {Zhang, Yu-Xiang and
         Zhang, Yuan and
         Mølmer, Klaus},
 title    = {{Surface Plasmon Launching by Polariton 
          Superradiance}},
 month    = mar,
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.1021/acsphotonics.9b00193},
 url     = {https://doi.org/10.1021/acsphotonics.9b00193}
}
108
66
views
downloads
Views 108
Downloads 66
Data volume 69.9 MB
Unique views 90
Unique downloads 63

Share

Cite as