Journal article Open Access

Pembangunan Modal Insan (PMI) Dari Perspektif Islam

Masitah

Pembangunan Modal Insan dari perspektif Islam memfokuskan manusia itu sendiri sebagai matlamat utama untuk dibangunkan berpandukan kepada sumber-sumber dalaman manusia bagi mencapai kesejahteraan (al-falah) dan kebaikan (hasanah) dalam setiap bidang kehidupan. Justeru, objektif penulisan manuskrip ini ialah untuk mengenalpasti dan menganalisis unsur-unsur Pembangunan Modal Insan dari perspektif Islam. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan kaedah analisis teks dan dokumen. Hasil kajian mendapati terhadap lima unsur pembangunan utama dalam Pembangunan Modal Insan yang perlu dilakukan secara seimbang dan bersepadu ialah pembangunan pemikiran, dorongan, perasaan, fizikal dan rohani. Implikasi yang dapat dibuktikan melalui Pembangunan Modal Insan yang seimbang dan menyeluruh ialah akan melahirkan individu yang cemerlang dan berkualiti di dalam kehidupan mereka dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat serta mampu membina sebuah tamadun atau peradaban yang unggul.

Files (426.6 kB)
Name Size
Pembangunan Modal Insan (PMI) Dari Perspektif-converted.pdf
md5:ada583552fd854cc853de9315eb987ba
426.6 kB Download
85
47
views
downloads
All versions This version
Views 8585
Downloads 4747
Data volume 20.0 MB20.0 MB
Unique views 7171
Unique downloads 4242

Share

Cite as