Other Open Access

Additional instructions for planning the management of sensitive and confidential data 2019.

ATT aineistonhallinnan ohje sensitiivisille aineistoille - työryhmä,Tuuliprojekti


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3247282", 
 "language": "fin", 
 "title": "Additional instructions for planning the management of sensitive and confidential data 2019.", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    6, 
    17
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>T&auml;m&auml; ohje koskee aineistotyyppej&auml;, joissa on mukana arkaluonteista ja luottamuksellista tutkimusaineistoa. Tutkimusorganisaatiot opastavat tutkijoita tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteiden noudattamisessa. T&auml;m&auml;n lis&auml;ksi organisaation DMP-yleisohjeesta l&ouml;ytyv&auml;t organisaatiokohtaiset muut keskeiset tukipalveluiden yhteystiedot. Organisaatiot ovat my&ouml;s voineet yhdist&auml;&auml; t&auml;m&auml;n ja yleisohjeen. Tutustu organisaatiosi aineistonhallintaohjeisiin.</p>\n\n<p>These instructions pertain to datasets that include sensitive and confidential research data. Research organisations provide researchers with guidance on complying with the principles of data protection and information security. In addition, other key contact details for organisation-specific support services can be found in each organisation&rsquo;s general instructions pertaining to the matter, also known as data management plans. Several organisations may also have combined these instructions with their data management plan. Please familiarise yourself with the data management guidelines of your organisation.</p>\n\n<p>Denna anvisning g&auml;ller materialtyper som inneh&aring;ller k&auml;nsligt och konfidentiellt forskningsmaterial. Forskningsorganisationerna v&auml;gleder forskarna i till&auml;mpningen av dataskydds- och datas&auml;kerhetsprinciperna. Varje organisations allm&auml;nna anvisningar f&ouml;r datahanteringsplanen inneh&aring;ller dessutom organisationens &ouml;vriga centrala kontaktuppgifter f&ouml;r st&ouml;dtj&auml;nster. Organisationerna kan ocks&aring; ha kombinerat denna anvisning och den allm&auml;nna anvisningen. Bekanta dig med din organisations datahanteringsanvisningar.</p>\n\n<p><strong><em>Guidance available in Finnish, English and Swedish, check version dates for new updates.</em></strong></p>", 
 "author": [
  {
   "family": "ATT aineistonhallinnan ohje sensitiivisille aineistoille - ty\u00f6ryhm\u00e4,Tuuliprojekti"
  }
 ], 
 "type": "article", 
 "id": "3247282"
}
821
849
views
downloads
All versions This version
Views 821823
Downloads 849850
Data volume 515.3 MB515.9 MB
Unique views 750752
Unique downloads 620621

Share

Cite as