Software Open Access

Pace2019 Hypertree Width Exact

Longo, Davide Mario


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/BalKDecomp.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:8e48bdae11fa4ea49fcaab3ee708b226", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "BalKDecomp.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 9674
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/BalKDecomp.h"
   }, 
   "checksum": "md5:0cb8688cc995c215e139ce114857a795", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "BalKDecomp.h", 
   "type": "h", 
   "size": 1606
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/BaseSeparator.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:e601b9016b01e0c2799dc006b2e42475", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "BaseSeparator.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 269
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/BaseSeparator.h"
   }, 
   "checksum": "md5:3a22b32cbd35d93491f49b7fc7201948", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "BaseSeparator.h", 
   "type": "h", 
   "size": 581
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/CombinationIterator.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:2a00e1ccf7e4bd3ebd03e7897c69927e", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "CombinationIterator.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 1349
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/CombinationIterator.h"
   }, 
   "checksum": "md5:799cf8f6d73da2dc1d61b5f88beb370f", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "CombinationIterator.h", 
   "type": "h", 
   "size": 372
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/DecompComponent.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:d1447a7242b6d7a991929f34432aff0e", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "DecompComponent.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 713
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/DecompComponent.h"
   }, 
   "checksum": "md5:b606b32721ecca405ea11ab9d49c1900", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "DecompComponent.h", 
   "type": "h", 
   "size": 1238
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Decomp.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:b4ed45591622755cd5f3d3d78d416b58", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Decomp.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 5835
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Decomp.h"
   }, 
   "checksum": "md5:e285fa42785dc789528ba246964b4a1b", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Decomp.h", 
   "type": "h", 
   "size": 1936
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/DetKDecomp.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:3658260237b87e71661ffcf78e4ce870", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "DetKDecomp.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 23259
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/DetKDecomp.h"
   }, 
   "checksum": "md5:bda1a0d4f1afb5fe21fa6bbfaa6d753d", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "DetKDecomp.h", 
   "type": "h", 
   "size": 3224
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/DetKDecompMain.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:7e78be75b444678a4f80a253e0b69ada", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "DetKDecompMain.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 4874
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Globals.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:888fc32feb96dea3c14aefb76808b23f", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Globals.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 1963
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Globals.h"
   }, 
   "checksum": "md5:f491007e0f6ec6c8dd4ab0e6e0383899", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Globals.h", 
   "type": "h", 
   "size": 2324
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Hyperedge.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:b7c5e6d42faa07eaa63fa171c1689cef", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Hyperedge.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 1934
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Hyperedge.h"
   }, 
   "checksum": "md5:a7b49079419fdea73c8b75dbf39044de", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Hyperedge.h", 
   "type": "h", 
   "size": 2853
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Hypergraph.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:28ea4a88789910d4269135f02d73f606", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Hypergraph.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 8848
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Hypergraph.h"
   }, 
   "checksum": "md5:19e7e898ac91ea49f835f704aa588f3d", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Hypergraph.h", 
   "type": "h", 
   "size": 5795
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Hypertree.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:fa4d6d85a63535ab03f4360cf7cd095d", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Hypertree.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 30537
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Hypertree.h"
   }, 
   "checksum": "md5:ea4ff62aad6319d505ac470b67ff3ddd", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Hypertree.h", 
   "type": "h", 
   "size": 7957
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/INSTALL.md"
   }, 
   "checksum": "md5:7ba51456121447ee72f1e99785e5a4e1", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "INSTALL.md", 
   "type": "md", 
   "size": 397
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/LICENSE"
   }, 
   "checksum": "md5:1ebbd3e34237af26da5dc08a4e440464", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "LICENSE", 
   "type": "", 
   "size": 35149
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Makefile"
   }, 
   "checksum": "md5:9ccf541388b66d2964958aa060a54997", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Makefile", 
   "type": "", 
   "size": 650
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/NamedEntity.h"
   }, 
   "checksum": "md5:56d1af90bb980d14786627ba649a81f4", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "NamedEntity.h", 
   "type": "h", 
   "size": 1382
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/PACEParser.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:ca98853efcccd468ebfa2f6964fbe143", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "PACEParser.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 5470
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/PACEParser.h"
   }, 
   "checksum": "md5:ff603c0518f1f2559af59acba28c34b1", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "PACEParser.h", 
   "type": "h", 
   "size": 713
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Parser.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:d678810007995aa94943edfe01e6c3b5", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Parser.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 20805
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Parser.h"
   }, 
   "checksum": "md5:2d2bb5b1b50cbd4964231fc5bd003e45", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Parser.h", 
   "type": "h", 
   "size": 5863
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/README.md"
   }, 
   "checksum": "md5:db6c0fcff2ef4814b112c947367ae3c5", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "README.md", 
   "type": "md", 
   "size": 20
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Separator.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:cdf120b1958c44873edb3186fa419193", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Separator.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 710
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Separator.h"
   }, 
   "checksum": "md5:984a42b0a2f6d32a1db13a45d014da31", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Separator.h", 
   "type": "h", 
   "size": 1559
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/SetCover.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:017e9655313f0defeea21d289ba4c177", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "SetCover.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 8168
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/SetCover.h"
   }, 
   "checksum": "md5:b67e070f98944f4e12645154cdbb1be4", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "SetCover.h", 
   "type": "h", 
   "size": 1146
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Subedges.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:3619ff82f01dc1c9680726d5a0113937", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Subedges.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 2745
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/SubedgeSeparatorFactory.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:526a419b7c6b1155a440eefc168533b7", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "SubedgeSeparatorFactory.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 1523
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/SubedgeSeparatorFactory.h"
   }, 
   "checksum": "md5:9c5181c56402295bb6aaf25affe84496", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "SubedgeSeparatorFactory.h", 
   "type": "h", 
   "size": 543
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Subedges.h"
   }, 
   "checksum": "md5:efea1927bf0bcc93906184d877802f8d", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Subedges.h", 
   "type": "h", 
   "size": 1524
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Superedge.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:30ae7d56358403a347cebd1443341a99", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Superedge.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 2187
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Superedge.h"
   }, 
   "checksum": "md5:7f2b887574990d30fb39500dec117258", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Superedge.h", 
   "type": "h", 
   "size": 1164
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Vertex.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:f535ad956a4fb547e6dd6b35537e5e1a", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Vertex.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 1425
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/Vertex.h"
   }, 
   "checksum": "md5:c145ac5d606b72d445ff13dce33d83db", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "Vertex.h", 
   "type": "h", 
   "size": 1025
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/VertexSeparator.cpp"
   }, 
   "checksum": "md5:a5d3cade6cf06cd6d8f7b1fbe97a3b7a", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "VertexSeparator.cpp", 
   "type": "cpp", 
   "size": 537
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840/VertexSeparator.h"
   }, 
   "checksum": "md5:2589678ef7a456511bfd31014f1c96f1", 
   "bucket": "bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
   "key": "VertexSeparator.h", 
   "type": "h", 
   "size": 1699
  }
 ], 
 "owners": [
  68633
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3236358", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 73.0, 
  "unique_views": 80.0, 
  "views": 85.0, 
  "version_views": 85.0, 
  "unique_downloads": 73.0, 
  "version_unique_views": 80.0, 
  "volume": 1231265.0, 
  "version_downloads": 207.0, 
  "downloads": 207.0, 
  "version_volume": 1231265.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3236358", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3236357", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/bb5c66bc-ea06-4a84-91d8-b82236baf840", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3236357.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3236358", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3236358", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3236358.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3236358"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3236357", 
 "created": "2019-05-31T15:11:50.483295+00:00", 
 "updated": "2020-01-25T07:27:12.228824+00:00", 
 "conceptrecid": "3236357", 
 "revision": 4, 
 "id": 3236358, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.3236358", 
  "description": "<p>This software computes a hypertree width of smallest size of a hypergraph. It has been submitted to the PACE 2019 competition, track 2a.</p>", 
  "license": {
   "id": "GPL-3.0-only"
  }, 
  "title": "Pace2019 Hypertree Width Exact", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3236357"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3236358"
     }
    }
   ]
  }, 
  "version": "v1.0", 
  "keywords": [
   "Hypertree decomposition"
  ], 
  "publication_date": "2019-05-06", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "TU Wien", 
    "name": "Longo, Davide Mario"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "type": "software", 
   "title": "Software"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3236357", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
85
207
views
downloads
All versions This version
Views 8585
Downloads 207207
Data volume 1.2 MB1.2 MB
Unique views 8080
Unique downloads 7373

Share

Cite as