Book Open Access

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Jitka Dobbersteinová; Simona Hudecová; Zuzana Stožická


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Jitka Dobbersteinová</dc:creator>
 <dc:creator>Simona Hudecová</dc:creator>
 <dc:creator>Zuzana Stožická</dc:creator>
 <dc:date>2019-05-31</dc:date>
 <dc:description>Efektívna komunikácia je kľúčová pre pokrok vedy aj spoločnosti. Publikovať výsledky vedeckej práce tak, aby boli dôveryhodné, viditeľné uprostred informačnej záplavy a dostupné pre každého, kto by ich mohol potrebovať, je pre niekoho ľahké, kým pre iného ťažšie než výskum samotný. Najmä začínajúci vedeckí pracovníci mávajú problémy zorientovať sa v zložitej, zvláštnej a občas nelogickej krajine vedeckého publikovania, formovanej rôznorodosťou vedných odborov, historickými rozhodnutiami, vývojom technických prostriedkov, finančnými tlakmi, kompromismi, ale aj nepredstaviteľným objemom dobrovoľnej práce, ktorú autori, recenzenti a mnoho editorov vkladajú do systému bez nároku na honorár. Tí, ktorí nemali šťastie na rozhľadeného mentora, môžu prijať pomocnú ruku knihovníka-publikačného poradcu. Sprievodca svetom vedeckého publikovania prevedie čitateľa od úsvitu prvých vedeckých časopisov až po najnovšie otvorené publikačné platformy. Sleduje cestu vedeckého článku od koncepcie a písania, cez hľadanie správneho časopisu a úskalia recenzného konania, až po publikovanie, hodnotenie vedy, manažment elektronických informačných zdrojov a víziu budúcnosti knižníc v digitálnom veku.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/3236329</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.3236329</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:3236329</dc:identifier>
 <dc:language>slk</dc:language>
 <dc:publisher>Centrum vedecko-technických informácií SR</dc:publisher>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.3236328</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/open-access-cvtisr</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>scholarly publishing</dc:subject>
 <dc:subject>history of scholarly publishing</dc:subject>
 <dc:subject>trends in scholarly publishing</dc:subject>
 <dc:subject>scholarly writing</dc:subject>
 <dc:subject>peer review</dc:subject>
 <dc:subject>scientific journals</dc:subject>
 <dc:subject>publication ethics</dc:subject>
 <dc:subject>author rights</dc:subject>
 <dc:subject>electronic information sources</dc:subject>
 <dc:subject>literature search</dc:subject>
 <dc:subject>future of libraries</dc:subject>
 <dc:title>Sprievodca svetom vedeckého publikovania</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/book</dc:type>
 <dc:type>publication-book</dc:type>
</oai_dc:dc>
1,949
1,803
views
downloads
All versions This version
Views 1,9491,949
Downloads 1,8031,802
Data volume 11.8 GB11.8 GB
Unique views 1,7391,739
Unique downloads 1,5691,568

Share

Cite as