Journal article Open Access

Kepentingan Iklim Sekolah Dalam Mempengaruhi Prestasi dan Komitmen Kerja Guru

Mohd Sharihan bin Mohamed Hussin

Profesion perguruan adalah profesion yang sangat mulia dan disanjung tinggi oleh segenap lapisan masyarakat. Ini kerana tugas guru amat berat dan mencabar dalam melahirkan generasi yang akan memimpin dan menentukan masa depan negara. Namun begitu mutakhir ini terdapat pelbagai isu dan masalah yang timbul berkaitan profesion ini. Antaranya guru tidak menunjukkan kredibiliti sebenar semasa mengajar dan bertugas. Ini menyebabkan tahap prestasi dan komitmen mereka tidak ke arah yang positif. Guru juga tidak fokus dan tidak mempunyai matlamat yang jelas semasa mengajar. Kesannya sangat mendalam sehingga menggambarkan profesion ini sudah tidak berwibawa sekaligus menjejaskan imej profesion itu sendiri. Kajian dan perbincangan ini bagi mengenal pasti kepentingan iklim sekolah dalam mempengaruhi prestasi dan komitmen kerja guru di sekolah selain daripada faktor -faktor yang tersedia ada. 

Files (358.0 kB)
Name Size
24. Kepentingan Iklim Sekolah Dalam Mempengaruhi.pdf
md5:8d0772361c07a72374e2b1dc75c8b4c0
358.0 kB Download
6
2
views
downloads
All versions This version
Views 66
Downloads 22
Data volume 716.1 kB716.1 kB
Unique views 33
Unique downloads 11

Share

Cite as