Journal article Open Access

Faktor-Faktor Kepuasan Kerja Graduan Hospitaliti Dalam Sektor Perhotelan

Norsuhada Mat Hasan

Pengajian Tinggi TVET telah banyak melahirkan graduan hospitaliti, namun begitu masih kekurangan graduan yang dominan dalam mencapai tahap kepuasan kerja. Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong untuk mencapai kepuasan kerja bagi graduan hospitaliti yang bekerja dalam sektor perhotelan. Kajian ini juga bertujuan untuk menentukan kepuasan kerja bagi graduan hospitaliti yang bekerja dalam sektor perhotelan. Faktor-faktor yang dipilih telah ditentukan melalui pembacaan dan kajian literatur yang terdahulu. Dalam kajian ini Model Job Satisfaction oleh Smith, Kendall dan Hulin (1969) digunakan. Populasi bagi kajian ini merujuk graduan hospitaliti yang bekerja dalam sektor perhotelan. 
 

Files (323.2 kB)
Name Size
12. Faktor-Faktor Kepuasan Kerja Graduan Hospitaliti.pdf
md5:4cd1ecb46248264984b33aa7ba545c2e
323.2 kB Download
7
3
views
downloads
All versions This version
Views 77
Downloads 33
Data volume 969.6 kB969.6 kB
Unique views 44
Unique downloads 22

Share

Cite as