Conference paper Open Access

Optical PAM-4 Generation through Polarization Multiplexing in Single-Polarization Single-Mode VCSELs

Nikos Iliadis; Giannis Kanakis; Nikolaos Argyris; Christos Spatharakis; Paraskevas Bakopoulos; Silvia Spiga; Marcus-Christian Amann; Hercules Avramopoulos


BibTeX Export

@proceedings{nikos_iliadis_2017_290568,
 title    = {{Optical PAM-4 Generation through Polarization 
          Multiplexing in Single-Polarization Single-Mode
          VCSELs}},
 year     = 2017,
 publisher  = {Zenodo},
 month    = feb,
 doi     = {10.5281/zenodo.290568},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.290568}
}
32
36
views
downloads
All versions This version
Views 3232
Downloads 3636
Data volume 16.3 MB16.3 MB
Unique views 3232
Unique downloads 3636

Share

Cite as