Report Open Access

Next Generation Disaster Data Infrastructure White Paper (DRAFT)

Fakhruddin, Bapon; Chu, Edward; Li, Guoqing; Xie, Jibo; Lu, Kun-Lin; Sharma, Kunal; Chen, I-Ching; Eltinay, Nuha; Dalal, Saurabh; Yang, Tengfei


BibTeX Export

@misc{fakhruddin_bapon_2019_2682654,
 author    = {Fakhruddin, Bapon and
         Chu, Edward and
         Li, Guoqing and
         Xie, Jibo and
         Lu, Kun-Lin and
         Sharma, Kunal and
         Chen, I-Ching and
         Eltinay, Nuha and
         Dalal, Saurabh and
         Yang, Tengfei},
 title    = {{Next Generation Disaster Data Infrastructure White 
          Paper (DRAFT)}},
 month    = may,
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.2682654},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.2682654}
}
240
185
views
downloads
All versions This version
Views 240240
Downloads 185185
Data volume 417.9 MB417.9 MB
Unique views 228228
Unique downloads 135135

Share

Cite as