Zenodo.org will be unavailable for 2 hours on September 29th from 06:00-08:00 UTC. See announcement.

Book section Open Access

Archeo-Ecologisch onderzoek Prins Albertstraat Roeselare

Demiddele, Hendrik

De archeologie is als onderzoeksdiscipline in vele opzichten nog in volle ontwikkeling. Naast de traditionele cultuurhistorische interessepunten komt steeds meer de relatie tussen de mens en zijn omgeving in de belangstelling. De evolutie van deze interactie wordt bestudeerd aan de hand van een steeds groeiende waaier van organische resten ingezameld tijdens opgravingen. Dat de recent steeds meer bestudeerde loopkevers, mijten en kiezelwieren daarbij waardevolle vondstcategorieën zijn, wordt aangegeven door theoretische argumenten en voorbeelden uit de praktijk. Het onderzoek beperkt zich niet alleen meer tot pollen en zaden en beenderresten.

Files (2.2 MB)
Name Size
WA23_Demiddele H._Archeo-Ecologisch onderzoek Prins Albertstraat Roeselare_28-69.pdf
md5:8cab3e74c3a6b6cb0348ac25ae3875fe
2.2 MB Download
50
37
views
downloads
All versions This version
Views 5050
Downloads 3737
Data volume 80.3 MB80.3 MB
Unique views 4949
Unique downloads 3737

Share

Cite as