UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Book section Open Access

Historische situering van 't Goet te Vrouwenhove en later Sabbe's Hof

Hoornaert Geert

In het jubeljaar 2003 van Rollarius, het tijdschrift van het Koninklijk Geschied – en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland schreef K.GOGRO voorzitter Geert Hoornaert een merkwaardig artikel over Vrouwenhove. Deze bijdrage maakt deel uit van een ruimer kader over de Burggraven te Roeselare.

37
44
views
downloads
All versions This version
Views 3737
Downloads 4444
Data volume 75.8 MB75.8 MB
Unique views 3636
Unique downloads 4242

Share

Cite as