Book section Open Access

Historische situering van 't Goet te Vrouwenhove en later Sabbe's Hof

Hoornaert Geert

In het jubeljaar 2003 van Rollarius, het tijdschrift van het Koninklijk Geschied – en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland schreef K.GOGRO voorzitter Geert Hoornaert een merkwaardig artikel over Vrouwenhove. Deze bijdrage maakt deel uit van een ruimer kader over de Burggraven te Roeselare.

23
32
views
downloads
All versions This version
Views 2323
Downloads 3232
Data volume 55.2 MB55.2 MB
Unique views 2323
Unique downloads 3131

Share

Cite as