Book section Open Access

Historische situering van 't Goet te Vrouwenhove en later Sabbe's Hof

Hoornaert Geert

In het jubeljaar 2003 van Rollarius, het tijdschrift van het Koninklijk Geschied – en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland schreef K.GOGRO voorzitter Geert Hoornaert een merkwaardig artikel over Vrouwenhove. Deze bijdrage maakt deel uit van een ruimer kader over de Burggraven te Roeselare.

10
19
views
downloads
All versions This version
Views 1010
Downloads 1919
Data volume 32.8 MB32.8 MB
Unique views 1010
Unique downloads 1919

Share

Cite as