Book section Open Access

Historische situering van 't Goet te Vrouwenhove en later Sabbe's Hof

Hoornaert Geert

In het jubeljaar 2003 van Rollarius, het tijdschrift van het Koninklijk Geschied – en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland schreef K.GOGRO voorzitter Geert Hoornaert een merkwaardig artikel over Vrouwenhove. Deze bijdrage maakt deel uit van een ruimer kader over de Burggraven te Roeselare.

7
6
views
downloads
All versions This version
Views 77
Downloads 66
Data volume 10.3 MB10.3 MB
Unique views 77
Unique downloads 66

Share

Cite as