Book Open Access

Teknolojik Tarım: İnsansız ve Topraksız Tarım Konferans Özet Bildiri Kitabı

Öz, Sabri


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">tur</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Tarım</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120173933.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">2654592</controlfield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="d">26.04.2019</subfield>
  <subfield code="a">Teknolojik Tarım: İnsansız ve Topraksız Tarım</subfield>
  <subfield code="c">İstanbul, Turkey</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">2139325</subfield>
  <subfield code="z">md5:f8903bd0c769c181a69a2c06fba5faf7</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/2654592/files/Bildiri Kitabı.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-04-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-04-30</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:2654592</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Istanbul commerce University</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-6280-726X</subfield>
  <subfield code="a">Öz, Sabri</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Teknolojik Tarım: İnsansız ve Topraksız Tarım Konferans Özet Bildiri Kitabı</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;İstanbul Ticaret &amp;Uuml;niversitesi Sosyal Bilimler Enstit&amp;uuml;s&amp;uuml;, Sanayi Politikaları ve Teknoloji Y&amp;ouml;netimi (SAPTEY) Ana Bilim Dalı Başkanlığınca ve İstanbul Ticaret &amp;Uuml;niversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUTUM) işbirliği ile d&amp;uuml;zenlediğimiz İnsansız ve Topraksız Tarım hasılı: Teknolojik Tarım konferansı 26 Nisan 2019&amp;rsquo;da S&amp;uuml;tl&amp;uuml;ce Merkezde ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. D&amp;ouml;rt y&amp;uuml;z bini aşan &amp;uuml;ye sayısı ile İstanbul Ticaret Odası&amp;rsquo;nın bir &amp;uuml;niversitesi olarak, SAPTEY&amp;rsquo;de olduk&amp;ccedil;a verimli iki yılı ardımızda bırakıyoruz. SAPTEY 65 &amp;ouml;ğrencisi ile, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin ve d&amp;uuml;nyanın &amp;ouml;nemli meseleleri &amp;uuml;zerine &amp;ccedil;alışmalar yapıyor, araştırmalarla tezler hazırlıyor. Gelir dağılımı, enerji verimliliği, sanayi envanteri, &amp;uuml;niversite sanayi işbirliği, tarım sanayi politikaları, AB destek projeleri ve hizmet-teknoloji politikaları gibi &amp;ouml;nemli meselelerde tez &amp;ccedil;alışmaları s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;l&amp;uuml;yor. SAPTEY Tezli, tezsiz y&amp;uuml;ksek lisansının ardından G&amp;ouml;n&amp;uuml;lden Eğitim adını verdiği Uzaktan Eğitim mod&amp;uuml;l&amp;uuml; ile yaygınlaşırken, 2019-2020 G&amp;uuml;z d&amp;ouml;nemi itibarı ile de Doktora programı i&amp;ccedil;in &amp;ccedil;alışmalarını tamamlamıştır. Her şey insan i&amp;ccedil;in, nihayetinde insan mayası topraktan olduğuna g&amp;ouml;re, her şey aynı zamanda toprak i&amp;ccedil;indir. Yapılmış &amp;ccedil;alışmalarda g&amp;ouml;r&amp;uuml;len bilimin ortaya koyduğu yenilikler ve t&amp;uuml;m gelişmeler insan yaşamını daha s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir kılmaya y&amp;ouml;nelik olduğu g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Muhtemeldir ki ilk etapta insanoğlunun aklında TARIM ya emeklilik hayallerinde ya da &amp;ccedil;ocukluğunda kalmış&lt;br&gt;
anı ile yer bulmaktadır. &amp;Uuml;&amp;ccedil; sekt&amp;ouml;r teoremi ile tarım sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n gelişmekte olan &amp;uuml;lkelerden gelişmiş &amp;uuml;lkelere doğru bir seyir g&amp;ouml;zetildiğinde tarım sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n hizmetler sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;ne kaydığını g&amp;ouml;rmek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n. Oysa tarım, gıda insanoğlu i&amp;ccedil;in temel ihtiya&amp;ccedil; ve vazge&amp;ccedil;ilmez bir sekt&amp;ouml;rd&amp;uuml;r. D&amp;ouml;rd&amp;uuml;nc&amp;uuml; Sanayi Devriminde ve &amp;ouml;tesinde T&amp;uuml;rkiye ve d&amp;uuml;nya i&amp;ccedil;in gen&amp;ccedil;liği ve insanlığı nelerin&lt;br&gt;
beklediği, teknolojik tarımda sahada yapılmakta olan uygulamaları ve &amp;ouml;zel bir parantez a&amp;ccedil;ılan kenevir ve solucan g&amp;uuml;bresi meselelerinin ele alındığı programda, iki seansta yapılmıştır.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2654591</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2654592</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
</record>
378
314
views
downloads
All versions This version
Views 378378
Downloads 314314
Data volume 671.7 MB671.7 MB
Unique views 352352
Unique downloads 282282

Share

Cite as