Book Open Access

Teknolojik Tarım: İnsansız ve Topraksız Tarım Konferans Özet Bildiri Kitabı

Öz, Sabri


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Öz, Sabri</dc:creator>
 <dc:date>2019-04-30</dc:date>
 <dc:description>İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi (SAPTEY) Ana Bilim Dalı Başkanlığınca ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUTUM) işbirliği ile düzenlediğimiz İnsansız ve Topraksız Tarım hasılı: Teknolojik Tarım konferansı 26 Nisan 2019’da Sütlüce Merkezde gerçekleştirilmiştir. Dört yüz bini aşan üye sayısı ile İstanbul Ticaret Odası’nın bir üniversitesi olarak, SAPTEY’de oldukça verimli iki yılı ardımızda bırakıyoruz. SAPTEY 65 öğrencisi ile, Türkiye’nin ve dünyanın önemli meseleleri üzerine çalışmalar yapıyor, araştırmalarla tezler hazırlıyor. Gelir dağılımı, enerji verimliliği, sanayi envanteri, üniversite sanayi işbirliği, tarım sanayi politikaları, AB destek projeleri ve hizmet-teknoloji politikaları gibi önemli meselelerde tez çalışmaları sürdürülüyor. SAPTEY Tezli, tezsiz yüksek lisansının ardından Gönülden Eğitim adını verdiği Uzaktan Eğitim modülü ile yaygınlaşırken, 2019-2020 Güz dönemi itibarı ile de Doktora programı için çalışmalarını tamamlamıştır. Her şey insan için, nihayetinde insan mayası topraktan olduğuna göre, her şey aynı zamanda toprak içindir. Yapılmış çalışmalarda görülen bilimin ortaya koyduğu yenilikler ve tüm gelişmeler insan yaşamını daha sürdürülebilir kılmaya yönelik olduğu görülmüştür. Muhtemeldir ki ilk etapta insanoğlunun aklında TARIM ya emeklilik hayallerinde ya da çocukluğunda kalmış
anı ile yer bulmaktadır. Üç sektör teoremi ile tarım sektörünün gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir seyir gözetildiğinde tarım sektörünün hizmetler sektörüne kaydığını görmek mümkün. Oysa tarım, gıda insanoğlu için temel ihtiyaç ve vazgeçilmez bir sektördür. Dördüncü Sanayi Devriminde ve ötesinde Türkiye ve dünya için gençliği ve insanlığı nelerin
beklediği, teknolojik tarımda sahada yapılmakta olan uygulamaları ve özel bir parantez açılan kenevir ve solucan gübresi meselelerinin ele alındığı programda, iki seansta yapılmıştır.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/2654592</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.2654592</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:2654592</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.2654591</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>Tarım</dc:subject>
 <dc:title>Teknolojik Tarım: İnsansız ve Topraksız Tarım Konferans Özet Bildiri Kitabı</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/book</dc:type>
 <dc:type>publication-book</dc:type>
</oai_dc:dc>
378
314
views
downloads
All versions This version
Views 378378
Downloads 314314
Data volume 671.7 MB671.7 MB
Unique views 352352
Unique downloads 282282

Share

Cite as