Book Open Access

Teknolojik Tarım: İnsansız ve Topraksız Tarım Konferans Özet Bildiri Kitabı

Öz, Sabri


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.2654592</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Öz, Sabri</creatorName>
   <givenName>Sabri</givenName>
   <familyName>Öz</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-6280-726X</nameIdentifier>
   <affiliation>Istanbul commerce University</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Teknolojik Tarım: İnsansız ve Topraksız Tarım Konferans Özet Bildiri Kitabı</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Tarım</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-04-30</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Book"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/2654592</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.2654591</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;İstanbul Ticaret &amp;Uuml;niversitesi Sosyal Bilimler Enstit&amp;uuml;s&amp;uuml;, Sanayi Politikaları ve Teknoloji Y&amp;ouml;netimi (SAPTEY) Ana Bilim Dalı Başkanlığınca ve İstanbul Ticaret &amp;Uuml;niversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUTUM) işbirliği ile d&amp;uuml;zenlediğimiz İnsansız ve Topraksız Tarım hasılı: Teknolojik Tarım konferansı 26 Nisan 2019&amp;rsquo;da S&amp;uuml;tl&amp;uuml;ce Merkezde ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. D&amp;ouml;rt y&amp;uuml;z bini aşan &amp;uuml;ye sayısı ile İstanbul Ticaret Odası&amp;rsquo;nın bir &amp;uuml;niversitesi olarak, SAPTEY&amp;rsquo;de olduk&amp;ccedil;a verimli iki yılı ardımızda bırakıyoruz. SAPTEY 65 &amp;ouml;ğrencisi ile, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin ve d&amp;uuml;nyanın &amp;ouml;nemli meseleleri &amp;uuml;zerine &amp;ccedil;alışmalar yapıyor, araştırmalarla tezler hazırlıyor. Gelir dağılımı, enerji verimliliği, sanayi envanteri, &amp;uuml;niversite sanayi işbirliği, tarım sanayi politikaları, AB destek projeleri ve hizmet-teknoloji politikaları gibi &amp;ouml;nemli meselelerde tez &amp;ccedil;alışmaları s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;l&amp;uuml;yor. SAPTEY Tezli, tezsiz y&amp;uuml;ksek lisansının ardından G&amp;ouml;n&amp;uuml;lden Eğitim adını verdiği Uzaktan Eğitim mod&amp;uuml;l&amp;uuml; ile yaygınlaşırken, 2019-2020 G&amp;uuml;z d&amp;ouml;nemi itibarı ile de Doktora programı i&amp;ccedil;in &amp;ccedil;alışmalarını tamamlamıştır. Her şey insan i&amp;ccedil;in, nihayetinde insan mayası topraktan olduğuna g&amp;ouml;re, her şey aynı zamanda toprak i&amp;ccedil;indir. Yapılmış &amp;ccedil;alışmalarda g&amp;ouml;r&amp;uuml;len bilimin ortaya koyduğu yenilikler ve t&amp;uuml;m gelişmeler insan yaşamını daha s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir kılmaya y&amp;ouml;nelik olduğu g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Muhtemeldir ki ilk etapta insanoğlunun aklında TARIM ya emeklilik hayallerinde ya da &amp;ccedil;ocukluğunda kalmış&lt;br&gt;
anı ile yer bulmaktadır. &amp;Uuml;&amp;ccedil; sekt&amp;ouml;r teoremi ile tarım sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n gelişmekte olan &amp;uuml;lkelerden gelişmiş &amp;uuml;lkelere doğru bir seyir g&amp;ouml;zetildiğinde tarım sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n hizmetler sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;ne kaydığını g&amp;ouml;rmek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n. Oysa tarım, gıda insanoğlu i&amp;ccedil;in temel ihtiya&amp;ccedil; ve vazge&amp;ccedil;ilmez bir sekt&amp;ouml;rd&amp;uuml;r. D&amp;ouml;rd&amp;uuml;nc&amp;uuml; Sanayi Devriminde ve &amp;ouml;tesinde T&amp;uuml;rkiye ve d&amp;uuml;nya i&amp;ccedil;in gen&amp;ccedil;liği ve insanlığı nelerin&lt;br&gt;
beklediği, teknolojik tarımda sahada yapılmakta olan uygulamaları ve &amp;ouml;zel bir parantez a&amp;ccedil;ılan kenevir ve solucan g&amp;uuml;bresi meselelerinin ele alındığı programda, iki seansta yapılmıştır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
378
314
views
downloads
All versions This version
Views 378378
Downloads 314314
Data volume 671.7 MB671.7 MB
Unique views 352352
Unique downloads 282282

Share

Cite as