Book Open Access

Teknolojik Tarım: İnsansız ve Topraksız Tarım Konferans Özet Bildiri Kitabı

Öz, Sabri


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.2654592">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.2654592</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2654592"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-6280-726X">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-6280-726X</dct:identifier>
    <foaf:name>Öz, Sabri</foaf:name>
    <foaf:givenName>Sabri</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Öz</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Istanbul commerce University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Teknolojik Tarım: İnsansız ve Topraksız Tarım Konferans Özet Bildiri Kitabı</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2019</dct:issued>
  <dcat:keyword>Tarım</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2019-04-30</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/TR"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/2654592"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/2654592</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2654591"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;İstanbul Ticaret &amp;Uuml;niversitesi Sosyal Bilimler Enstit&amp;uuml;s&amp;uuml;, Sanayi Politikaları ve Teknoloji Y&amp;ouml;netimi (SAPTEY) Ana Bilim Dalı Başkanlığınca ve İstanbul Ticaret &amp;Uuml;niversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUTUM) işbirliği ile d&amp;uuml;zenlediğimiz İnsansız ve Topraksız Tarım hasılı: Teknolojik Tarım konferansı 26 Nisan 2019&amp;rsquo;da S&amp;uuml;tl&amp;uuml;ce Merkezde ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. D&amp;ouml;rt y&amp;uuml;z bini aşan &amp;uuml;ye sayısı ile İstanbul Ticaret Odası&amp;rsquo;nın bir &amp;uuml;niversitesi olarak, SAPTEY&amp;rsquo;de olduk&amp;ccedil;a verimli iki yılı ardımızda bırakıyoruz. SAPTEY 65 &amp;ouml;ğrencisi ile, T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin ve d&amp;uuml;nyanın &amp;ouml;nemli meseleleri &amp;uuml;zerine &amp;ccedil;alışmalar yapıyor, araştırmalarla tezler hazırlıyor. Gelir dağılımı, enerji verimliliği, sanayi envanteri, &amp;uuml;niversite sanayi işbirliği, tarım sanayi politikaları, AB destek projeleri ve hizmet-teknoloji politikaları gibi &amp;ouml;nemli meselelerde tez &amp;ccedil;alışmaları s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;l&amp;uuml;yor. SAPTEY Tezli, tezsiz y&amp;uuml;ksek lisansının ardından G&amp;ouml;n&amp;uuml;lden Eğitim adını verdiği Uzaktan Eğitim mod&amp;uuml;l&amp;uuml; ile yaygınlaşırken, 2019-2020 G&amp;uuml;z d&amp;ouml;nemi itibarı ile de Doktora programı i&amp;ccedil;in &amp;ccedil;alışmalarını tamamlamıştır. Her şey insan i&amp;ccedil;in, nihayetinde insan mayası topraktan olduğuna g&amp;ouml;re, her şey aynı zamanda toprak i&amp;ccedil;indir. Yapılmış &amp;ccedil;alışmalarda g&amp;ouml;r&amp;uuml;len bilimin ortaya koyduğu yenilikler ve t&amp;uuml;m gelişmeler insan yaşamını daha s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir kılmaya y&amp;ouml;nelik olduğu g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Muhtemeldir ki ilk etapta insanoğlunun aklında TARIM ya emeklilik hayallerinde ya da &amp;ccedil;ocukluğunda kalmış&lt;br&gt; anı ile yer bulmaktadır. &amp;Uuml;&amp;ccedil; sekt&amp;ouml;r teoremi ile tarım sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n gelişmekte olan &amp;uuml;lkelerden gelişmiş &amp;uuml;lkelere doğru bir seyir g&amp;ouml;zetildiğinde tarım sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n hizmetler sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;ne kaydığını g&amp;ouml;rmek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n. Oysa tarım, gıda insanoğlu i&amp;ccedil;in temel ihtiya&amp;ccedil; ve vazge&amp;ccedil;ilmez bir sekt&amp;ouml;rd&amp;uuml;r. D&amp;ouml;rd&amp;uuml;nc&amp;uuml; Sanayi Devriminde ve &amp;ouml;tesinde T&amp;uuml;rkiye ve d&amp;uuml;nya i&amp;ccedil;in gen&amp;ccedil;liği ve insanlığı nelerin&lt;br&gt; beklediği, teknolojik tarımda sahada yapılmakta olan uygulamaları ve &amp;ouml;zel bir parantez a&amp;ccedil;ılan kenevir ve solucan g&amp;uuml;bresi meselelerinin ele alındığı programda, iki seansta yapılmıştır.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2654592"/>
    <dcat:byteSize>2139325</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/2654592/files/Bildiri Kitabı.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
378
314
views
downloads
All versions This version
Views 378378
Downloads 314314
Data volume 671.7 MB671.7 MB
Unique views 352352
Unique downloads 282282

Share

Cite as