There is a newer version of this record available.

Software Open Access

mozillazg/python-pinyin: v0.35.2

Huang Huang; Igor MSK; Xiaoquan Kong; bors-homu; Weiming Chen; Yang Yang; Dingyuan Wang; The Gitter Badger; Mingye Wang


BibTeX Export

@software{huang_huang_2019_2631235,
 author    = {Huang Huang and
         Igor MSK and
         Xiaoquan Kong and
         bors-homu and
         Weiming Chen and
         Yang Yang and
         Dingyuan Wang and
         The Gitter Badger and
         Mingye Wang},
 title    = {mozillazg/python-pinyin: v0.35.2},
 month    = apr,
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = {v0.35.2},
 doi     = {10.5281/zenodo.2631235},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.2631235}
}
395
137
views
downloads
All versions This version
Views 39541
Downloads 13713
Data volume 117.9 MB10.7 MB
Unique views 35440
Unique downloads 379

Share

Cite as