Dataset Open Access

A possible formation channel for blue hook stars in globular cluster - II. Effects of metallicity, mass ratio, tidal enhancement efficiency and helium abundance

Lei, Zhenxin; Zhao, Gang; Zeng, Aihua; Shen, Lihua; Lan, Zhongjian; Jiang, Dengkai; Han, Zhanwen


BibTeX Export

@dataset{lei_zhenxin_2019_2598644,
 author    = {Lei, Zhenxin and
         Zhao, Gang and
         Zeng, Aihua and
         Shen, Lihua and
         Lan, Zhongjian and
         Jiang, Dengkai and
         Han, Zhanwen},
 title    = {{A possible formation channel for blue hook stars 
          in globular cluster - II. Effects of metallicity,
          mass ratio, tidal enhancement efficiency and
          helium abundance}},
 month    = mar,
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = 7211,
 doi     = {10.5281/zenodo.2598644},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.2598644}
}
20
8
views
downloads
All versions This version
Views 2020
Downloads 88
Data volume 78.5 kB78.5 kB
Unique views 1818
Unique downloads 88

Share

Cite as