Dataset Open Access

Behavioral Biometrics Dataset towards Continuous Implicit Authentication

Papamichail, Michail D.; Chatzidimitriou, Kyriakos C.; Karanikiotis, Thomas; Oikonomou, Napoleon-Christos I.; Symeonidis, Andreas L.; Saripalle, Sashi K.


GeoJSON Export

{
  "type": "FeatureCollection", 
  "features": []
}
1,014
1,631
views
downloads
All versions This version
Views 1,0141,012
Downloads 1,6311,629
Data volume 4.5 TB4.5 TB
Unique views 923922
Unique downloads 464463

Share

Cite as