Dataset Open Access

Exploring the Helium Core of the δ Scuti Star CoRoT 102749568 with Asteroseismology

Chen, Xinghao; Li, Yan; Lin, Guifang; Chen, Yanhui; Guo, Junjun


BibTeX Export

@dataset{chen_xinghao_2019_2592297,
 author    = {Chen, Xinghao and
         Li, Yan and
         Lin, Guifang and
         Chen, Yanhui and
         Guo, Junjun},
 title    = {{Exploring the Helium Core of the δ Scuti Star 
          CoRoT 102749568 with Asteroseismology}},
 month    = mar,
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = 7624,
 doi     = {10.5281/zenodo.2592297},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.2592297}
}
71
26
views
downloads
All versions This version
Views 7172
Downloads 2626
Data volume 2.6 MB2.6 MB
Unique views 6667
Unique downloads 2626

Share

Cite as