Dataset Open Access

Are there pre-main-sequence/black hole X-ray binaries?

Xu, Xiao-Tian; Li, Xiang-Dong


BibTeX Export

@dataset{xu_xiao_tian_2019_2590840,
 author    = {Xu, Xiao-Tian and
         Li, Xiang-Dong},
 title    = {{Are there pre-main-sequence/black hole X-ray 
          binaries?}},
 month    = mar,
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 version   = 10108,
 doi     = {10.5281/zenodo.2590840},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.2590840}
}
60
20
views
downloads
All versions This version
Views 6060
Downloads 2020
Data volume 306.0 kB306.0 kB
Unique views 6060
Unique downloads 2020

Share

Cite as