Report Open Access

Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018

Ija Trapezņikova; Māris Goldmanis; Ilze Koroļeva; Aleksandrs Aleksandrovs


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">lav</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Latvia</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Generation and Gender Programme</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">life course analysis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">demography</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">longitudinal research</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">family planning</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">health</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">subjective well-being</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">life satisfaction</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">paaudzes</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">demogrāfija</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ģimene</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">dzīves gājums</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">socioloģija</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">demogrāfija</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">veselība</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">subjektīvā labklājība</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">veselība</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Latvija</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ija Trapeznikova</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Maris Goldmanis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Aleksandrs Aleksandrovs</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ilze Koroleva</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120161719.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">2587219</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Māris Goldmanis</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-7701-5775</subfield>
  <subfield code="a">Ilze Koroļeva</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2869-1902</subfield>
  <subfield code="a">Aleksandrs Aleksandrovs</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">4361292</subfield>
  <subfield code="z">md5:f78bbc826cb6dab3e4194f3a42622eb4</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/2587219/files/Latvijas-gimenes-paaudzes-2018.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-03-21</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-03-21</subfield>
  <subfield code="b">LU Filozofijas un socioloģijas institūts</subfield>
  <subfield code="a">Riga, Latvia</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:2587219</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-1708-4848</subfield>
  <subfield code="a">Ija Trapezņikova</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Pētījums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilvēkus patstāvīgās dzīves sākumā (no&amp;nbsp;18 gadu vecuma), gan pieredzes bagātus&amp;nbsp;&amp;mdash; citās vecuma grupās (līdz 79 gadu vecumam), sniedzot precīzu informāciju par cilvēka dzīves galvenajiem&amp;nbsp;demogrāfiskajiem notikumiem un&amp;nbsp;cikliem&amp;nbsp;vairāku paaudžu dzīvē, sākot jau no 1950. gadu vidus.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Aptaujā tiek iegūta informācija par &amp;scaron;ādām tēmām: pāreja uz pieaugu&amp;scaron;o dzīvi (mācības un darbs, vecāku mājas atstā&amp;scaron;ana, pirmās partnerattiecības, jaunas ģimenes veido&amp;scaron;ana, labklājība un trūkums; kopdzīve un ģimenes stabilitāte (daudzveidīgās ģimenes formas, balanss starp darbu un ģimeni, pienākumu sadale starp vīrie&amp;scaron;iem un sievietēm, bērnu plāno&amp;scaron;ana un radī&amp;scaron;ana); paaudžu attiecības (paaudžu lomu izmaiņas ģimenē, starppaaudžu attiecības, pensionē&amp;scaron;anās, rūpes par mazbērniem, savstarpējā atbalsts tīkls, aprūpe un&amp;nbsp;palīdzība).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;GGS aptaujā iegūtie dati tiek analizēti izmantojot&amp;nbsp;kohortu un&amp;nbsp;dzīves ceļa notikumu analīzes metodes. To pielieto&amp;scaron;ana iespējama pateicoties retrospektīvam dzīves ceļa pārskatam, ko katrs respondents sniedz, atbildot uz detalizētiem jautājumiem par savu ģimeni &amp;mdash; vecākiem, laulātajiem, partneriem, bērnu dzim&amp;scaron;anu, radiniekiem un draugiem, ar kuriem saista ne tikai radniecība vai draudzība, bet kuri veido arī savstarpējā atbalsta tīklu.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2587218</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2587219</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">report</subfield>
 </datafield>
</record>
321
303
views
downloads
All versions This version
Views 321321
Downloads 303303
Data volume 1.3 GB1.3 GB
Unique views 278278
Unique downloads 251251

Share

Cite as