Report Open Access

Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018

Ija Trapezņikova; Māris Goldmanis; Ilze Koroļeva; Aleksandrs Aleksandrovs


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Ija Trapezņikova</dc:creator>
 <dc:creator>Māris Goldmanis</dc:creator>
 <dc:creator>Ilze Koroļeva</dc:creator>
 <dc:creator>Aleksandrs Aleksandrovs</dc:creator>
 <dc:date>2019-03-21</dc:date>
 <dc:description>Pētījums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilvēkus patstāvīgās dzīves sākumā (no 18 gadu vecuma), gan pieredzes bagātus — citās vecuma grupās (līdz 79 gadu vecumam), sniedzot precīzu informāciju par cilvēka dzīves galvenajiem demogrāfiskajiem notikumiem un cikliem vairāku paaudžu dzīvē, sākot jau no 1950. gadu vidus.

Aptaujā tiek iegūta informācija par šādām tēmām: pāreja uz pieaugušo dzīvi (mācības un darbs, vecāku mājas atstāšana, pirmās partnerattiecības, jaunas ģimenes veidošana, labklājība un trūkums; kopdzīve un ģimenes stabilitāte (daudzveidīgās ģimenes formas, balanss starp darbu un ģimeni, pienākumu sadale starp vīriešiem un sievietēm, bērnu plānošana un radīšana); paaudžu attiecības (paaudžu lomu izmaiņas ģimenē, starppaaudžu attiecības, pensionēšanās, rūpes par mazbērniem, savstarpējā atbalsts tīkls, aprūpe un palīdzība).

GGS aptaujā iegūtie dati tiek analizēti izmantojot kohortu un dzīves ceļa notikumu analīzes metodes. To pielietošana iespējama pateicoties retrospektīvam dzīves ceļa pārskatam, ko katrs respondents sniedz, atbildot uz detalizētiem jautājumiem par savu ģimeni — vecākiem, laulātajiem, partneriem, bērnu dzimšanu, radiniekiem un draugiem, ar kuriem saista ne tikai radniecība vai draudzība, bet kuri veido arī savstarpējā atbalsta tīklu.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/2587219</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.2587219</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:2587219</dc:identifier>
 <dc:language>lav</dc:language>
 <dc:publisher>LU Filozofijas un socioloģijas institūts</dc:publisher>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.2587218</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>Latvia</dc:subject>
 <dc:subject>Generation and Gender Programme</dc:subject>
 <dc:subject>life course analysis</dc:subject>
 <dc:subject>demography</dc:subject>
 <dc:subject>longitudinal research</dc:subject>
 <dc:subject>family planning</dc:subject>
 <dc:subject>health</dc:subject>
 <dc:subject>subjective well-being</dc:subject>
 <dc:subject>life satisfaction</dc:subject>
 <dc:subject>paaudzes</dc:subject>
 <dc:subject>demogrāfija</dc:subject>
 <dc:subject>ģimene</dc:subject>
 <dc:subject>dzīves gājums</dc:subject>
 <dc:subject>socioloģija</dc:subject>
 <dc:subject>demogrāfija</dc:subject>
 <dc:subject>veselība</dc:subject>
 <dc:subject>subjektīvā labklājība</dc:subject>
 <dc:subject>veselība</dc:subject>
 <dc:subject>Latvija</dc:subject>
 <dc:title>Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/report</dc:type>
 <dc:type>publication-report</dc:type>
</oai_dc:dc>
59
53
views
downloads
All versions This version
Views 5959
Downloads 5353
Data volume 231.1 MB231.1 MB
Unique views 4848
Unique downloads 4242

Share

Cite as